Název Popis ▲
Akademická zahrada - záhon 14 Cílem návrhu bylo prezentovat použití trvalek v kombinací s růžemi. Záměrem bylo vytvořit jednotnou, harmonicky působící směs na celé ploše...
Akademická zahrada - záhon 2 Na několika menších plochách vymezených laloky trav je záměrem prezentovat vybrané odrůdy rodu Heuchera, Hemerocallis a Bergenia, které jsou bodově...
Smíšený záhon květin a zelenin Ukázka netradiční kombinace květin a dalších pěstitelských skupin rostlin – zejména zelenin, popřípadě léčivých a kořeninových rostlin je ukázkou...
Společenstvo psamofylních bylin Ukázka použití trvalek stanovištního prostoru s použitím kamene. Výběr taxonů je podmíněn extrémně chudou, písčitou a propustnou půdou s velmi...
Stínomilné společenstvo rostlin Ukázka stínomilné vegetace s extenzivní péčí. Světelné podmínky stanoviště jsou dány severní orientací plochy, jejím vklíněním mezi křídla budovy...
Záhon trav a popínavých dřevin Ukázky krátkověkých trav atraktivních svým vybarvením a celkovým habitem. Snadný způsob předpěstování ze semen umožňuje jejich použití v...
Sortiment okrasných keřů V několika záhonech keřů je soustředěn sortiment okrasných keřů, pro potřeby výuky studentů Dendrologie na zahradnické fakultě. Sortiment je vybrán...
Letničky k sušení Záhon je ukázkou sortimentu letniček pěstovaných za účelem sušení. Jsou zde zastoupeny jak taxony pěstované z přímého výsevu (Nigella...
Záhon z přímeho výsevu Záhon vytrvalých a jednoletých bylin je ukázkou přírodě podobného vegetačního prvku, založeného na jaře 2009 přímým výsevem semen. Cílem bylo...
Aakademická zahrada - záhon 1 Cílem bylo vytvořit pokryvnou výsadbu trvalek, které se potkají v květu a jsou kontrastní ve své barevnosti a struktuře (Alchemilla molils...
Akademická zahrada - záhon 5 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Akademická zahrada - záhon 10 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Akademická zahrada - záhon 4 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Léčivé a kořeninové rostliny Jsou zde zastoupeny základní rostliny českého lékopisu; trvalky, dvouletky i letničky. Rostliny jsou seřazeny podle čeledí.Nejpočetněji jso...
Popínavé letničky Každoročně obnovovaný záhon je ukázkou širokého sortimentu běžných i méně běžných popínavých druhů letniček. Jsou zde zastoupeny letničky s různými...
Sortiment vytrvalých trav Kostru výsadby tvoří středně vysoké až vysoké vytrvalé druhy trav. Cílem je vytvořit komponovanou sbírku taxonů pro potřeby výuky na zahradnické...
Akademická zahrada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Na podzim roku 2011 byla v areálu Zahradnické fakulty v Lednici otevřena Akademická zahrada. Stala se novým prostorem pro výuku i pro pobyt...
Akademická zahrada - záhon 13 Osázení segmentů záhonů je ukázkou možnosti použití zelenin k okrasným účelům. Záhon je každoročně obnovován, některé zeleniny (např. barevné...
Záhon bazalek Ověření vhodnosti použití odrůd bazalky pravé - Ocimum basilicum v zahradní a krajinářské tvorbě. Je zde zastoupeno 13 kultivarů, které se liší...
Jedlá lesní zahrada Polykulturní zahradní produkční systém. Jeho kostra je tvořena dřevinami (převážně ovocnými). Základní jednotkou zahrady jsou společenství...
Zobrazeny položky 1 - 20 z 32 celkových