Název

Akademická zahrada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Popis

Na podzim roku 2011 byla v areálu Zahradnické fakulty v Lednici otevřena Akademická zahrada. Stala se novým prostorem pro výuku i pro pobyt studentů. Z nevzhledného a nevyužitelného prostranství před kolejemi se stala vzorová zahrada ukazující studentům práci s prostorem i s rostlinami. Autorem zahrady je Prof. Ing. Jiří Damec, CSc., osazovací plán dřevin zpracovala Ing. Zora Kulhánková, Ph.D. a trvalkové záhony navrhla Doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Akademická zahrada naplňuje všechny funkce spjaté s životem a posláním Zahradnické fakulty. Na ploše 5565 m2 je řešena jak pobytová a rekreační funkce tak výchovně vzdělávací program, který představuje nejen způsob ztvárnění prostoru, ale i bohatý sortiment dřevin, popínavých rostlin, trvalek, letniček i dvouletek. Kompozice prostoru je postavena na komunikačním okruhu, který spojuje všechny důležité provozní tahy. Jeho význam je výtvarně zdůrazněn kovovým loubím, které je nosnou konstrukcí pro popínavky – stává se tak výrazným proměnlivým prvkem zahrady. Loubí zároveň rytmizuje prostor a vytváří sled rozličných pohledů směrem do zahrady. Dominantním druhem jsou zde růže, které již rok po svém vysazení vyšplhaly na vrchol konstrukce a začínají zde vytvářet barevnou korunu zahrady. Druhem, který bude zasahovat do vnitřního prostoru loubí, je Wisteria chinensis, jejíž hrozny květů bude mít procházející návštěvník nad hlavou.
Centrálním prostorem zahrady je zahloubený travnatý parter, prostorově vymezený tvarem kruhu. Na parter vedou dvě kamenná schodiště, která jej spolu s chodníkem přetínají ve stopě původní nejkratší spojnice mezi kolejemi a fakultou. Kruhový parter spolu s obvodovým loubím vytváří největší prostor Akademické zahrady a slouží jako přirozené auditorium. Zahradnická fakulta zde pořádá významné akce v životě studentů, jako jsou například imatrikulace.
K výrazným prvkům Akademické zahrady patří trvalkové a letničkové záhony. Jsou barevným momentem spojujícím všechny její části a zároveň nejproměnlivějším prvkem, který zahradě vdechuje život. Záhony tvoří barevné podhoubí kovové konstrukci, která vynese barvu a vůně nad hlavu procházejících a sama se promění v rostoucí organismus.
Západní část zahrady je členěna intimními zákoutími z tisů. Přirozený baldachýn nad nimi tvoří borovice černé, které zde zůstaly z původního stavu. Obvodovou cestu doprovází trvalkové záhony. Celá zahrada je lemována dvěma řadami stříhaných dřevin. Vnější okraj tvoří pouze habr, vnitřní pás, segmentovaný místy pro lavičky, je tvořen kvetoucími keři (např.: Forsythia sp., Crateagus monogyna, Cornus mas, Kolkwitzia amabilis). V severní části byl založen bambusový lesík, který tvoří prostorový rámec zahrady. Malé fontánky, pravidelně rozmístěné ve vnitřním kruhu loubí, by měly v zahradě zobrazovat příběh Metamorfóz, příběh, který se odehrává v bájné krajině, kterou zahrada symbolizuje .
Akademická zahrada se stala každodenní součástí života studentů. Mohou zde vnímat proměny rostlin, stává se pro ně inspirací, ukázkou možností práce s prostorem i s jednotlivými druhy rostlin. Každý den zde mohou pozorovat změny, kterými vegetace prochází, způsob růstu trvalek a dřevin, délku kvetení i charakteristické znaky jejich habitu. Studenti se také v rámci své praxe zapojují do údržby zahrady, což jim umožňuje poznat ji do detailu, uvědomit si všechny vegetační i stavební prvky, které ji tvoří. Zajímavým poučením se pro studenty mohla stát také realizace zahrady, která zabrala 6 měsíců. Ti, kteří zde studovali v roce 2011, mohli celou stavbu pozorovat a zaznamenávat sled jednotlivých prací.
Zahrada byla odedávna symbolem ráje, duchovním místem pro rozjímání i zábavu. To vše v sobě nese Akademická zahrada. Stala se tak novým reprezentativním centrem celého areálu Zahradnické fakulty. Svým výtvarným pojetím se stala prvním krokem ke zhodnocení všech prostorů školy.

Taxony

Žádná položka nenalezena