Název

Sortiment okrasných keřů

Popis

V několika záhonech keřů je soustředěn sortiment okrasných keřů, pro potřeby výuky studentů Dendrologie na zahradnické fakultě. Sortiment je vybrán s cílem rozšířit taxonomickou skladbu keřů o takové, které se nacházejí v omezeném počtu nebo se nenacházejí vůbec v zámeckém parku. Jedná se o vzácnější základní druhy (Hydrangea, Hamammelis x intermedia, Corylopsis pauciflora, Paeonia sufruticosa, Chaenomeles japonica, Chaenomeles x superba) nebo o ukázky barevně odlišných kultivarů (Physocarpus opulifolius ´Diabolo´, ´Dart´s Gold´, Spiraea japonica ´Anthony Waterer´, Ligustrum ovalifolium ´Variegata´, Swida alba ´Sibirica´). Dva záhony po stranách jsou vysázeny ze vzrůstnějších druhů, ve středovém záhonu jsou taxony s menším vzrůstem, jako nízké kultivary Spirea, sortiment kultivarů především Potentilla fruticosa).
V záhonu těsně u plotu k Valtické silnici je vysázen základní sortiment popínavých dřevin.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena