Název ▲ Popis
"Silbersommer" - Stříbrné léto Společenstvo bylin s vysokým stupněm autoregulace, pojmenováno jako „Silbersommer“ bylo zavedeno do pěstování v rámci projektu „Optimalizace...
Aakademická zahrada - záhon 1 Cílem bylo vytvořit pokryvnou výsadbu trvalek, které se potkají v květu a jsou kontrastní ve své barevnosti a struktuře (Alchemilla molils...
Akademická zahrada - záhon 10 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Akademická zahrada - záhon 11 Záhon má podobu dvou prstenců (vnitřního a vnějšího), které odděluje tvarovaný plůtek z Taxus baccata. Sortimentální skladba vnitřního prstence...
Akademická zahrada - záhon 12 Záhon se skládá ze tří menších segmentů, oddělených plůtkem Buxus microphylla. Prostředí segmentů záhonu je různě ovlivněno přítomností vzrůstných...
Akademická zahrada - záhon 13 Osázení segmentů záhonů je ukázkou možnosti použití zelenin k okrasným účelům. Záhon je každoročně obnovován, některé zeleniny (např. barevné...
Akademická zahrada - záhon 14 Cílem návrhu bylo prezentovat použití trvalek v kombinací s růžemi. Záměrem bylo vytvořit jednotnou, harmonicky působící směs na celé ploše...
Akademická zahrada - záhon 2 Na několika menších plochách vymezených laloky trav je záměrem prezentovat vybrané odrůdy rodu Heuchera, Hemerocallis a Bergenia, které jsou bodově...
Akademická zahrada - záhon 3 Záhon, na jedné straně vymezen konstrukcí pro popínavé rostliny, na straně druhé okrasnou trávou Stipa ´Ponny Tails´ je především ukázkou použití...
Akademická zahrada - záhon 4 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Akademická zahrada - záhon 5 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Akademická zahrada - záhon 6 Záhon je koncipován jako pestré, od jara do podzimu kvetoucí doprovodné smíšené rabato, komponováno pro pohled z obou podélných stran. Dominantním...
Akademická zahrada - záhon 7,8,9 Vzájemně se prolínající knotové záhony různých tvarů a velikostí jsou vymezeny nízkým, tvarovaným plůtkem z Buxus sempervirens. Záhony jsou...
Akademická zahrada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Na podzim roku 2011 byla v areálu Zahradnické fakulty v Lednici otevřena Akademická zahrada. Stala se novým prostorem pro výuku i pro pobyt...
Cucurbitaceae Ukázka zastoupení druhů a kultivarů teplomilních rodů z čeledi Cucurbitaceae: Cucurbita, Lagenaria, Cucumis. Cílem je seznámit studenty a...
Jedlá lesní zahrada Polykulturní zahradní produkční systém. Jeho kostra je tvořena dřevinami (převážně ovocnými). Základní jednotkou zahrady jsou společenství...
Léčivé a kořeninové rostliny Jsou zde zastoupeny základní rostliny českého lékopisu; trvalky, dvouletky i letničky. Rostliny jsou seřazeny podle čeledí.Nejpočetněji jso...
Letničky k sušení Záhon je ukázkou sortimentu letniček pěstovaných za účelem sušení. Jsou zde zastoupeny jak taxony pěstované z přímého výsevu (Nigella...
Podrost dřevin Ukázka použití trvalek stanovištního prostoru "Porost dřevin" a "Okraj porostu dřevin" (Hansen, Stahl, 1993). Společenstvo bylin o rozloze 220 m2...
Popínavé letničky Každoročně obnovovaný záhon je ukázkou širokého sortimentu běžných i méně běžných popínavých druhů letniček. Jsou zde zastoupeny letničky s různými...
Zobrazeny položky 1 - 20 z 32 celkových