Název

Letničky k sušení

Popis

Záhon je ukázkou sortimentu letniček pěstovaných za účelem sušení. Jsou zde zastoupeny jak taxony pěstované z přímého výsevu (Nigella damascena,Nigella orientalis, Consolida regalis, Lepidium sativum a jiné), tak z předpěstované sadby (Helichrysum, Helipterum, Limunium sinuatum a jiné), sázené po 15. květnu. Sortiment sušených rostlin je následně využíván ve výuce Aranžování rostlin, v účasti studentů na soutěžích apod. Pěstované rostliny lze vedle sušení teplem využít také ve floristice v čerstvém stavu, nebo je upravovat různými, méně běžnými metodami sušení či jinými způsoby posklizňové úpravy, jako je např. metoda preparace, bělení, skeletování, barvení apod.
Jsou zde rostliny, u kterých využíváme k sušení jejich květy, plody, resp. listeny.

Taxony

Žádná položka nenalezena