Název

Společenstvo psamofylních bylin

Popis

Ukázka použití trvalek stanovištního prostoru s použitím kamene. Výběr taxonů je podmíněn extrémně chudou, písčitou a propustnou půdou s velmi malým podílem organického materiálu a současně extrémně suchým klimatem.
Záhon je ukázkou extenzivního stylizovaného společenstva s minimálními nároky na péči. Byl založen na podzim 2011.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena