Název

Stínomilné společenstvo rostlin

Popis

Ukázka stínomilné vegetace s extenzivní péčí. Světelné podmínky stanoviště jsou dány severní orientací plochy, jejím vklíněním mezi křídla budovy bývalé učňovské školy. Specifické mikroklima je dáno také přítomností dřevin, které zamezují proudění vzduchu. Výběr taxonů respektuje tyto podmínky a vychází také z omezené zálivky na ploše. Z dřevin jsou zde zastoupeny Thuja occidentalis ´Malonyana´, Buxus sempervirens ´Variegata´, ´Suffruticosa´, Chamaecyparis lawsoniana ´Wisselii´, Chamaecyparis pisifera ´Plumosa Aurea´, ´Squarrosa dumosa´, ´Plumosa Flavescens´, ´Boulevard´, Hedera colchica, Pachysandra torminalis, Hydrangea macrophylla, Ilex aquifolium JC. van Tol´, Ruscus aculeatus. Z bylin se zde vyskytují např. Matteuccia sruthiopteris, Corydalis lutea, Omphalodes verna, Tellima grandiflora, Epimedium pinnatum ssp. colchicum, Polygonatum multiflorum, Platycodon grandiflorum, a jiné.
Péče je omezena na jarní přihnojení bylin, redukce vitální Matteuccia sruthiopteris a příležitostní zálivku v době extrtémního a dlouhotrvajícího sucha.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena