Název

Sortiment vytrvalých trav

Popis

Kostru výsadby tvoří středně vysoké až vysoké vytrvalé druhy trav. Cílem je vytvořit komponovanou sbírku taxonů pro potřeby výuky na zahradnické fakultě. Vytrvalé druhy trav jsou doplněné o cibulnaté a hlíznaté rostliny, které vhodně oživují plochu záhonu po seřezání trav na jaře. Orientace záhonu k východu poskytuje dostatek světla pro vývoj a kvetení jak cibulovin, tak trav. Sbírka je příležitostně doplňována předpěstovanými jednoletými okrasnými travami, jejichž taxonomická skladba se může rok od roku měnit. Plocha záhonu svou východní částí navazuje na suchou zídku, překonávající rozdílnou výškovou úroveň terénu. Výsadba sortimentu trav byla započata v roce 2008 a postupně je doplňována.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena