Název

Akademická zahrada - záhon 13

Popis

Osázení segmentů záhonů je ukázkou možnosti použití zelenin k okrasným účelům. Záhon je každoročně obnovován, některé zeleniny (např. barevné saláty) jsou vysazované 2x ročně (výsadba na jaře – polovina května a výsadba časně na podzim – polovina IX).

Taxony

Žádná položka nenalezena