Název

Záhon bazalek

Popis

Ověření vhodnosti použití odrůd bazalky pravé - Ocimum basilicum v zahradní a krajinářské tvorbě. Je zde zastoupeno 13 kultivarů, které se liší svou barvou, vůní a mírně výškou. Kultivary jsou sesazeny do šachovnice, ve které se střídají zeleně olistěné s červenolistými. Na konci července budou všechny bazalky seřezány na výšku 10 cm, aby nedošlo k jejich poléhání a novým obrostením si udržely okrasnou hodnotu až do konce vegetačního období. Jejich estetický účinek trvá i po opadu listí. Zajímavost a přitažlivost této výsadby podtrhuje vůně bazalek, která při větru zesiluje, možnost jejího uplatnění v gastronomii v čerstvém stavu i po usušení.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena