Název Popis ▼
Akademická zahrada - záhon 3 Záhon, na jedné straně vymezen konstrukcí pro popínavé rostliny, na straně druhé okrasnou trávou Stipa ´Ponny Tails´ je především ukázkou použití...
Akademická zahrada - záhon 12 Záhon se skládá ze tří menších segmentů, oddělených plůtkem Buxus microphylla. Prostředí segmentů záhonu je různě ovlivněno přítomností vzrůstných...
Akademická zahrada - záhon 11 Záhon má podobu dvou prstenců (vnitřního a vnějšího), které odděluje tvarovaný plůtek z Taxus baccata. Sortimentální skladba vnitřního prstence...
Sortiment letniček k sušení Záhon je ukázkou sortimentu letniček pěstovaných za účelem sušení. Jsou zde zastoupeny jak taxony pěstované z přímého výsevu (Nigella...
Sortiment vybraných letniček Záhon je ukázkou pestrosti odrůdové skladby druhů Rudbeckia hirta L. Tagetes tenuifolia Cav., Tagetes patula L., Tagetes erecta L. a Zinnia...
Akademická zahrada - záhon 6 Záhon je koncipován jako pestré, od jara do podzimu kvetoucí doprovodné smíšené rabato, komponováno pro pohled z obou podélných stran. Dominantním...
Akademická zahrada - záhon 7,8,9 Vzájemně se prolínající knotové záhony různých tvarů a velikostí jsou vymezeny nízkým, tvarovaným plůtkem z Buxus sempervirens. Záhony jsou...
Cucurbitaceae Ukázka zastoupení druhů a kultivarů teplomilních rodů z čeledi Cucurbitaceae: Cucurbita, Lagenaria, Cucumis. Cílem je seznámit studenty a...
Podrost dřevin Ukázka použití trvalek stanovištního prostoru "Porost dřevin" a "Okraj porostu dřevin" (Hansen, Stahl, 1993). Společenstvo bylin o rozloze 220 m2...
Štěrkový záhon Ukázka použití nenáročných trvalek kobercového a polštářovitého typu, včetně cibulnatých rostlin vhodných pro extrémně slunné a suché stanoviště s...
Suchá zídka Suchá zídka realizovaná na podzim 2008 a jaro 2009 byla vybudována za spoluúčasti studentů v rámci praxe v areálu fakulty. Je ukázkou použití...
"Silbersommer" - Stříbrné léto Společenstvo bylin s vysokým stupněm autoregulace, pojmenováno jako „Silbersommer“ bylo zavedeno do pěstování v rámci projektu „Optimalizace...
Jedlá lesní zahrada Polykulturní zahradní produkční systém. Jeho kostra je tvořena dřevinami (převážně ovocnými). Základní jednotkou zahrady jsou společenství...
Záhon bazalek Ověření vhodnosti použití odrůd bazalky pravé - Ocimum basilicum v zahradní a krajinářské tvorbě. Je zde zastoupeno 13 kultivarů, které se liší...
Akademická zahrada - záhon 13 Osázení segmentů záhonů je ukázkou možnosti použití zelenin k okrasným účelům. Záhon je každoročně obnovován, některé zeleniny (např. barevné...
Akademická zahrada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Na podzim roku 2011 byla v areálu Zahradnické fakulty v Lednici otevřena Akademická zahrada. Stala se novým prostorem pro výuku i pro pobyt...
Sortiment vytrvalých trav Kostru výsadby tvoří středně vysoké až vysoké vytrvalé druhy trav. Cílem je vytvořit komponovanou sbírku taxonů pro potřeby výuky na zahradnické...
Popínavé letničky Každoročně obnovovaný záhon je ukázkou širokého sortimentu běžných i méně běžných popínavých druhů letniček. Jsou zde zastoupeny letničky s různými...
Léčivé a kořeninové rostliny Jsou zde zastoupeny základní rostliny českého lékopisu; trvalky, dvouletky i letničky. Rostliny jsou seřazeny podle čeledí.Nejpočetněji jso...
Akademická zahrada - záhon 5 Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem...
Zobrazeny položky 1 - 20 z 32 celkových