Název

Akademická zahrada - záhon 5

Popis

Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem realizovaný podle vybraného studentského projektu, vzniklého v rámci předmětu Použití rostlin. Cílem je zapojit studenty programu Zahradní a krajinářská architektura do procesu navrhování, projektování a realizace tohoto typu vegetačního prvku a umožnit jim získat praktických dovednosti a zkušenosti.

Taxony

Žádná položka nenalezena