Název

Popínavé letničky

Popis

Každoročně obnovovaný záhon je ukázkou širokého sortimentu běžných i méně běžných popínavých druhů letniček. Jsou zde zastoupeny letničky s různými způsoby přichytávání k opoře: ovíjivé stonkem (příklady), řapíkem (příklady), úponkaté )příklady), vzpěrné (příklady). Na záhonu je možné vidět jaké délky lodyhy jsou jednotlivé taxony schopny dorůst (od cca 100 cm až do několik metrů), jaká je velikost jejich listů, hustota olistění, vitalita – atributy ovlivňující výběr typu a síly konstrukce (opory) pro jejich uchycení. Většina popínavých letniček je vysazena z předpěstované sadby (příklady), pouze některé byly vysety přímo na záhon (příklady). Záhon je doplněn dalšími letničkami z předpěstované sadby.

Taxony

Žádná položka nenalezena