Název

Léčivé a kořeninové rostliny

Popis

Jsou zde zastoupeny základní rostliny českého lékopisu; trvalky, dvouletky i letničky. Rostliny jsou seřazeny podle čeledí.
Nejpočetněji jso zastoupeny druhy rodu Mentha a Salvia, které jsou využitelné pro farmacii. Je zde umístěn i záhon tradiční čínské medicíny s rostlinami, které lze pěstovat v našich klimatických podmínkách, a to jak vytrvalé (trvalky), tak každoročně předpěstovávané (letničky). Mnohé z léčivých a kořeninových rostlin nacházrjí uplatnění také v zahradní a krajinářské tvorbě.

Taxony

Žádná položka nenalezena