Název

Záhon z přímeho výsevu

Popis

Záhon vytrvalých a jednoletých bylin je ukázkou přírodě podobného vegetačního prvku, založeného na jaře 2009 přímým výsevem semen. Cílem bylo vytvořit dynamicky se měnící společenstvo bylin a to jak v krátkodobém (v průběhu roka) tak dlouhodobém horizontu s co nejdelším kvetením v průběhu vegetace a s co nejmenšími nároky na následnou péči. Taxony pro sestavení výsevní směsi byly vybírány s ohledem na extrémní stanovištní podmínky – výrazné a dlouhodobé letní sucho, plné slunce. Záhon je v dosahu závlahové vody, se zálivkou se uvažovalo pouze v období extrémního sucha v roce založení. V prvním roce po výsevu se ve směsi uplatnili především letničky a některé trvalky s krátkým vývojovým cyklem (Silene vulgaris, Salvia verticillata, Anthemis tinctoria, Lavatera thuringiata). Ve druhém roce již dominovali rychle se vyvíjející, vitální trvalky (Silene vulgaris, Sanguisorba minor) a krátkověké trvalky (Anthemis tinctoria, Echium vulgare). Ojediněle se ještě do záhonu přesely některé z letniček, dominujících na stanovišti v roce realizace. V dalších letech byly ze záhonu vytrvalými druhy zcela vatlačeny.
Standardní péče o záhon je omezena na 2 seče krovinořezem v průběhu roka (polovina srpna a první polovina dubna), jarní přihnojení a případnou zálivku v extrémním suchu.

Přílohy

Taxony

Žádná položka nenalezena