Název

Akademická zahrada - záhon 11

Popis

Záhon má podobu dvou prstenců (vnitřního a vnějšího), které odděluje tvarovaný plůtek z Taxus baccata. Sortimentální skladba vnitřního prstence vychází z předpokladu, že na ploše vzniká v důsledku vysázení vzrůstnějších exemplárů Pinus nigra, přítomnosti plůtku a orientace záhonu ke světovým stranám bloudivý stín. Současně bylo vycházeno z předpokladu dostatečně vlhkého substrátu (zálivka záhonu podmokem) na záhonu v průběhu celého roku. Kostru vnitřního prstence tvoří řídký porost Deschampsia caespitosa ´Goldschleier´mezi kterou se postupně od června do zámrazu objevují vyšší kvetoucí trvalky, podílející se na proměnlivosti záhonu v průběhu roka (např. Delphinium New Millenium Dusky Maidens´, Delphinium New Millenium ´Sunny Skies´, Delphinium New Millenium ´Pagan Purples´, Campanula lactiflora ´Prichard´, Cimicifuga ramosa ´Brunette´, Aconogonon speciosum ´Johanniswolke´, Ligularia dentata ´Desdemona´, Anemone japonica ´Honorine Jobert´, Anemone japonica ´Wirbelwind´.
Vnější prstenec je směsí nižších trvalek s opakujícími se akcenty stredně vysokých až vyšších trvalek. Cílem bylo ukázat šiřší sortiment taxonů v použití.

Taxony

Žádná položka nenalezena