Název

Podrost dřevin

Popis

Ukázka použití trvalek stanovištního prostoru "Porost dřevin" a "Okraj porostu dřevin" (Hansen, Stahl, 1993).
Společenstvo bylin o rozloze 220 m2 bylo založeno v roce 1998, na místě ruderálního porostu, s cílem vytvořit podrostové společenstvo bylin s vysokou estetickou hodnotou, minimálními nároky na péči a s prezentací širokého sortimentu trvalek, obzvláště v té době v České republice málo dostupných nebo téměř nedostupných. Z důvodu minimalizace nároků na péči byl důraz kladen na pokryvné trvalky, které tvořily základ porostu, do něhož byly vkládány jako solitéry či menší skupiny trvalky středního a vyššího vzrůstu kvůli narušení výškové sterility a fádnosti záhonu. Celkem bylo v projektové dokumentaci navrženo 136 rozdílných taxonů trvalek včetně trav a kapradin, k realizaci se povedlo soustředit a vysázet 95 taxonů, zabírajících 75 % plochy záhonu. V dalších letech byly krátkověké, málo vitální nebo v extrémně suchém klimatu neprosperující trvalky ze záhonu vytlačeny nenáročnými, vitálními taxony. Na jaře 2013 byl záhon doplněn o některé nové taxony.
Záhon je v dosahu závlahové vody, závlaha je prováděna pouze v období extrémního sucha.
Péče je omezena na jarní přihnojení záhonu, přisypání rašeliny k druhům rodu Rodgersia, vytrhnutí náletu plevelu a semenáčů dřevin, omezení extrémně vitálních rostlin (např. Galeobdolon luteum, Hedera helix, Telekia speciosa).

Taxony

Žádná položka nenalezena