Vědecký název taxonu
Juniperus scopulorum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Sarg.
Odrůda
-
Český název
jalovec skalní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen na suchých svazích a na skalách v rozsáhlé západní části Severní Ameriky, od Britské Kolumbie a Alberty na severu až po Texas a Oregon na jihu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
(8) 10-12 m velký strom, často i vícekmenného charakteru, s úzce kuželovitou, hustou a nízce nasazenou korunou, v mládí s vystoupavými větvemi, ve stáří s korunou nepravidelně zaokrouhlenou až kuželovitě vejčitou a relativně řídkou, s větvemi jen málo vystoupavými.
Výhony
poměrně tenké, zpravidla do 1 mm silné a jen nevýrazně čtyřhranné (až spíše zaoblené) na průřezu, po rozemnutí velmi výrazně aromatické.
Listy
nese povětšinou pouze šupinovité jehlice. Jehlicovité jehlice se vyskytují vzácně a jsou krátké (4-6 mm, uspořádány po dvou). Převažující šupinovité jehlice jsou nejčastěji tmavozelené či šedozelené (mohou být i modrozelené či žlutozelené), jsou kosočtverečně vejčité, špičaté, zhruba 2 mm dlouhé, na hřbetě mají vyniklou žlázku. K výhonu jsou pevně přitisklé, a to i u špičky.
Plody
rostliny bývají převážně jednodomé, někdy dvojdomé. Zdužnatělé šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité, zhruba o velikosti 6-8 mm v průměru. Ve zralosti tmavomodré, zřetelně ojíněné. Dozrávají ve druhém roce.
Kůra a borka
tenká, vláknitě odlupčitá, šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus chinensis - výhony obvykle 1-1,5 mm silné, oblé, šupinovité jehlice jsou po okraji bělavě lemované a ukončené tupou špičkou. Špičky jehlic k výhonu přisedlé. Juvenilní jehlicovité jehlice uspořádány po 3 v přeslenu a zhruba 6-10 mm dlouhé. Šištice kulovité, modrobíle ojíněné, zrají 2 rokem; Juniperus virginiana - tenké výhony jsou nápadně čtyřhranné a tenké (do 1 mm), málo aromatické, šupinovité jehlice jsou na obvodu bez zřetelné kresby, zakončené ostrou a lehce od výhonu odstávající špičkou, jehlicovité listy vstřícně postavené 5-8 mm dlouhé, šištice vejčité, drobné, modravě ojíněné, dozrávají prvním rokem; Juniperus x media - keřovitě rostoucí druh, ploše rozprostřený růst.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
poměrně značně světlomilný druh, který v zastíněných partiích brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, v méně příznivých letech a zimách lehce omrzají konce větviček nebo nevyzrálé výhony, regeneruje však dobře, vhodný pro oblasti I-III. (problematické z pohledu mrazuvzdornosti mohou být některé intenzivně modře či žlutavě zbarvené odrůdy).
Faktor vody
značně nenáročný na vzdušnou i půdní vlhkost, suchovzdorný, nevhodné jsou snad jen příliš těžké a málo vzdušné půdy a půdy s vysokou hladinou podzemní vody (zmokřelé).
Faktor půdy
velmi nenáročný, dobře prosperuje i na chudých, písčitých a kamenitých podkladech, preferuje stanoviště bohatá na dostatek vápníku, ale obstojně roste i na podkladech kyselých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
původní druh používán dosud relativně málo, poněkud hojněji až v posledních dvaceti letech. Četné v pěstování jsou zejména jeho některé odrůdy. Pěstují se především kultivary zajímavé barvou ojehličení a tvarem. Doplňkový druh, především do skupinového použití, ale i jako nápadná solitéra.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
původní druh obvykle generativně, četné kultivary především řízkováním.
Odrůdy
´Blue Arrow´ - sloupovitá a sivě modrá odrůda, až 8 m; ´Blue Heaven´ - užší kuželovitá a intenzivně sivě modrá odrůda, až 6 m; ´Skyrocket´- oblíbený úzce sloupovitý kultivar, šedomodrozelený ve zbarvení, až 6 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena