Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Juniperus scopulorum
Vědecký název taxonu
Juniperus scopulorum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Sarg.
Český název
jalovec skalní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Juniperus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen na suchých svazích a na skalách v rozsáhlé západní části Severní Ameriky, od Britské Kolumbie a Alberty na severu až po Texas a Oregon na jihu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
(8) 10-12 m velký strom, často i vícekmenného charakteru, s úzce kuželovitou, hustou a nízce nasazenou korunou, v mládí s vystoupavými větvemi, ve stáří s korunou nepravidelně zaokrouhlenou až kuželovitě vejčitou a relativně řídkou, s větvemi jen málo vystoupavými.
Výhony
poměrně tenké, zpravidla do 1 mm silné a jen nevýrazně čtyřhranné (až spíše zaoblené) na průřezu, po rozemnutí velmi výrazně aromatické.
Listy
nese povětšinou pouze šupinovité jehlice. Jehlicovité jehlice se vyskytují vzácně a jsou krátké (4-6 mm, uspořádány po dvou). Převažující šupinovité jehlice jsou nejčastěji tmavozelené či šedozelené (mohou být i modrozelené či žlutozelené), jsou kosočtverečně vejčité, špičaté, zhruba 2 mm dlouhé, na hřbetě mají vyniklou žlázku. K výhonu jsou pevně přitisklé, a to i u špičky.
Plody
rostliny bývají převážně jednodomé, někdy dvojdomé. Zdužnatělé šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité, zhruba o velikosti 6-8 mm v průměru. Ve zralosti tmavomodré, zřetelně ojíněné. Dozrávají ve druhém roce.
Kůra a borka
tenká, vláknitě odlupčitá, šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus chinensis - výhony obvykle 1-1,5 mm silné, oblé, šupinovité jehlice jsou po okraji bělavě lemované a ukončené tupou špičkou. Špičky jehlic k výhonu přisedlé. Juvenilní jehlicovité jehlice uspořádány po 3 v přeslenu a zhruba 6-10 mm dlouhé. Šištice kulovité, modrobíle ojíněné, zrají 2 rokem; Juniperus virginiana - tenké výhony jsou nápadně čtyřhranné a tenké (do 1 mm), málo aromatické, šupinovité jehlice jsou na obvodu bez zřetelné kresby, zakončené ostrou a lehce od výhonu odstávající špičkou, jehlicovité listy vstřícně postavené 5-8 mm dlouhé, šištice vejčité, drobné, modravě ojíněné, dozrávají prvním rokem; Juniperus x media - keřovitě rostoucí druh, ploše rozprostřený růst.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
poměrně značně světlomilný druh, který v zastíněných partiích brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, v méně příznivých letech a zimách lehce omrzají konce větviček nebo nevyzrálé výhony, regeneruje však dobře, vhodný pro oblasti I-III. (problematické z pohledu mrazuvzdornosti mohou být některé intenzivně modře či žlutavě zbarvené odrůdy).
Faktor vody
značně nenáročný na vzdušnou i půdní vlhkost, suchovzdorný, nevhodné jsou snad jen příliš těžké a málo vzdušné půdy a půdy s vysokou hladinou podzemní vody (zmokřelé).
Faktor půdy
velmi nenáročný, dobře prosperuje i na chudých, písčitých a kamenitých podkladech, preferuje stanoviště bohatá na dostatek vápníku, ale obstojně roste i na podkladech kyselých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
původní druh používán dosud relativně málo, poněkud hojněji až v posledních dvaceti letech. Četné v pěstování jsou zejména jeho některé odrůdy. Pěstují se především kultivary zajímavé barvou ojehličení a tvarem. Doplňkový druh, především do skupinového použití, ale i jako nápadná solitéra.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
původní druh obvykle generativně, četné kultivary především řízkováním.
Odrůdy
´Blue Arrow´ - sloupovitá a sivě modrá odrůda, až 8 m; ´Blue Heaven´ - užší kuželovitá a intenzivně sivě modrá odrůda, až 6 m; ´Skyrocket´- oblíbený úzce sloupovitý kultivar, šedomodrozelený ve zbarvení, až 6 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF