Vědecký název taxonu
Streptocarpus caulescens
Jména autorů, kteří taxon popsali
Vatke (1882)
Odrůda
-
Český název
tořivka lodyžnatá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Streptocarpus rivularis Engler, S. pallidiflorus Clarke
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Usambarská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Tanzania a Kenya - Kilimanjaro, Ngurdoto, Usambara a Uluguru

Zařazení

Fytocenologický původ
chledofyt, petrodofyt - na skalnatých i hlinitých podkladech při okrajích cest, také epiifyt mlžných horských lesů, mezi 1000-1600 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
spoře větvená, až 0.5 m vysoká bylina s přímými nebo vystoupavými, vstřícně olistěnými, tlustými stonky
Kořen
adventivní kořeny z tenkých oddenků a nodů
Výhony
až 0.5 m vysoké, velmi masité se ztlustlou bází a nody, roztroušeně pýřité, vstřícně olistěné, často červeně naběhlé
Listy
krátce řapíkaté, vejčité nebo elipčité, do 0.1 m dlouhé, poněkud masité a sametově oděné, vespod hustě pýřité s vyniklou nervaturou
Květenství
květy vyvíjeny na drátovitých červených stopkách z paždí listů po 6-12 v jednostranně větveném květenství
Květy
různoobalné, pětičetné, dvoupyské (vzedmutý spodní pysk překrývá jícen), srostloplátečné s dlouhou korunní trubkou a velkými okrouhlými laloky, haplostemonické (ale dvě tyčinky staminodiální), nepříliš veliké, modropurpurové nebo bílé (potom často purpurově pruhované)
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
červená, záhy hnědnoucí, úzce vřetenovitá a spirálně stočená tobolka (bez okrasné hodnoty)
Semena
velmi drobná, bradavičnatá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
nejbližší kaulescentní druhy podrodu Streptocarpella (S. inflatus Burtt a S. holstii Engler) mají listy vespod jen po nervatuře vespod)
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
v kultivaci kvete prakticky celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
produkce 10-14 klux, méně než 1 klux: prakticky bez přírůstků; k udržení kvality a kvetení v bytech nejméně 4-6 klux (opt.pro květní tvorbu 8-10 klux)
Faktor tepla
zakořenění listů: 20°C-24°C; po nahrnkování 20°C-24°C/18°C-20°C; pod 20°C rychlá květní tvorba na úkor kvality; pod 16°C Phytophthora
Faktor vody
množení 80% RVV, po nahrnkování do 70% RVV - za vyšší vlhkosti incidence Myrothecia! - voda 20°C (ne pod 16°C, ne na list!)
Faktor půdy
propustný lehký substrát - produkce často v baltské rašelině s perlitem (pH 5.8-6.8). EC do 1.4-1.8 mS/cm
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití
dárková květina, závěsné košíky, zelené stěny
Choroby a škůdci
početné deuteromycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), obaleči (Cacoecimorpha), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: v 10 cm hrnkách 80-100 hrnků na m2, po šesti týdnech rozestavění 36-54 hrnků na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
vrcholové řízky po třech přímo do konečných 8-10 cm hrnků koření pod folií do tří týdnů
Konečné hrnky
8-10 cm hrnky dle velikosti produktu nebo miniplanten v 6 cm hrnkách
Retardace
chlormequat 0.4-0.8 % pro kompaktnější růst a olistění
Květní tvorba
pravděpodobně fotokumulativní; optimum 8-10 klux a 20°C-22°C
Doba kultivace
z vrcholových řízků tři - čtyři měsíce, expedici lépe načasovat do jarních nebo podzimních měsíců: v létě kvete méně

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
molekulární data přesouvají taxonu podrodu Streptocarpella blíže rodu saintpaulia než ostatním streptokarpům, skupina však zůstává značně parafyletická (Harisson & al., 1999)

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena