Název

A 3

Popis

záhon podél zdi auly

Přílohy

Legenda

ZF - A - Výsadby v okolí budovy A:
A 1
záhon podél dřevěnky, podrost pod stromy
A 2
záhon vpravo od hlavního vchodu do budovy A
A 3
záhon podél zdi auly
A 4
záhon podél st. silnice a plotu pozemku (u zastávky)
A 5
záhon těsně v rohu budovy u zadního vchodu (malý záhonek)
L
Labyrint zahrad

Taxony

Zobrazena 1 položka