Vědecký název taxonu
Pinus nigra
Jména autorů, kteří taxon popsali
Arnold.
Odrůda
-
Český název
borovice černá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
značně roztříštěný areál přirozeného rozšíření, výskyt ostrůvkovitý, zejména v oblasti Středomoří, a to od jižní Francie a Španělska, přes Itálii až do Malé Asie, na severu zasahuje až do Rakouska, od nížin až po horské oblasti cca do výšky 1 800 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
(15) 20-30 (35) m velký strom, v mládí s pravidelnou kuželovitou až vejčitě válcovitou korunou, ve stáří až deštníkovitě zploštělou, zejména na skalnatých podložích, proměnlivý podle přirozených vlastností jednotlivých variet (viz.vnitrodruhové jednotky).
Výhony
silné, zelenohnědé až žlutohnědé a lysé, později po opadu jehlic kryté nápadnými šedými šupinami.
Pupeny
mohutné, kuželovitě válcovité, pokryté pryskyřicí, až 20 mm dlouhé.
Listy
tmavozelené jehlice jsou uspořádány ve svazečcích po dvou, jsou dosti dlouhé, nejčastěji 80-120 (150) x 1,5-2 mm velké, na konci pichlavé, vytrvalé šedé či šedohnědé pochvy jsou rovněž dlouhé (12 mm).
Plody
šištice jsou symetrické, vejčitě kuželovité nebo vejčité, zhruba 5-8 cm velké, světle hnědé a leklé, na větvičku nápadně přisedlé, štítky plodních šupin jsou ploché a ostny brzo opadávají.
Kůra a borka
šedočerná a tlustá, hluboce podélně brázditá, někdy až popelavě šedá směrem do koruny (ssp. laricio).
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus heldreichii - kratší jehlice (60-90 x 1,5 mm), živě zelené barvy, s nápadnými bělavými pochvami na nejmladších výhonech, mladé letorosty ojíněné, pupeny suché, zřetelně rychle zašpičatělé, borka dlouho hladká šedá, a ani ve stáří není hluboce brázditá.
Dlouhověkost
středněvěká až dlouhověká, v závislosti na stanovišti

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
světlomilná, snáší jen lehké přistínění, v opačném případě brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
plně mrazuvzdorná, vhodná do oblastí I-IV.
Faktor vody
velmi široká ekologická valence umožňuje pěstování takřka na všech typech stanovišť s výjimkou lokalit zamokřených, případně stanovišť s vysokou trvalou hladinou podzemní vody.
Faktor půdy
na kvalitu půd velmi nenáročná, dobře roste i na půdách písčitých, kamenitých, devastovaných a obecně minerálně chudých, roste i na skalách, upřednostňuje lokality dobře zásabené vápníkem, obstojně snáší i půdy kyselé, na živných stanovištích rychleji přirůstá.
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
hojně využívaná kosterní dřevina, používaná na všech typech stanovišť i objektů zeleně, velmi dobře snáší extrémně chudá a degradovaná stanoviště, solitéry, skupiny.
Choroby a škůdci
největším problémem jsou rzi a další houbové choroby na jehlicích, především Sphaeropsis sapinea.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh výhradně generativně, kultivary především roubováním.
Odrůdy
´Nana´- zakrsle kuželovitý kompaktní typ, 2-4 m vysoký, var. pyramidata - přirozená vnitrodruhová jednotka, úzce sloupivitý, hustě ojehličený typ až 10-12 m vysoký, hojně rovněž další především přirozené vnitrodruhové jednotky uvedené samostatně již výše.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena