Vědecký název taxonu
Abies procera
Jména autorů, kteří taxon popsali
Rehd.
Odrůda
-
Český název
jedle vznešená
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Abies nobilis
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti v západní části USA, především na území států Washington a Oregon, v domovině roste ve výškách 700-1 800 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-30m vysoký strom, zprvu s kuželovitou, později válcovitou či široce kuželovitou korunou a zaobleným vrcholem, mezi jedlemi s poněkud hrubší texturou
Výhony
rezavé až červenohnědé, poměrně hustě chlupaté
Pupeny
nápadně zakulacené, silně pryskyřičnaté, v bazální části pupene s volnými přišpičatělými šupinami
Listy
jehlice na větvičce kartáčovitě postavené (hokejkovitě), bazální část jehlice na větvičku přilehlá (1/3), zbývající část od větvičky zřetelně odstává - ve směru oslunění, 20-35 x 1,5mm velké jehlice mají zaoblenou nebo jen nevýrazně vykrojenou špičku, na lícové straně výrazné dva modrozelené až stříbřité pruhy průduchů, na rubu 2-4 bělavé proužky, jehlice celkově modrozelené až nápadně sivé
Plody
rozpadavé, vzpřímeně postavené, atraktivní šištice, 15-25 x 7cm velké s výraznými na zpět zahnutými podpůrnými šupinami, válcovité, zralé hnědé s lehce napurpurovělým odstínem
Kůra a borka
nejprve hladká, šedá s četnými pryskyřičnatými puchýři, posléze brázditá a tmavěhnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies lasiocarpa - větvičky šedé, jen slabě chlupaté, pupeny bez volných šupin na bázi, jehlice na větvičce hustě postavené a od větvičky rovnoměrně odstávající, ojíněné, poměrně jemné
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
i v nižším věku poměrně dobře snáší přímé osvětlení, v dospělosti světlomilná, ideální polostín a rozptýlené světlo
Faktor tepla
mrazuvzdorná velmi dobře, vhodná pro oblasti III-IV. (II.), dobře odolává pozdním mrazíkům
Faktor vody
preferuje půdy dobře zásobené vodou, čerstvě vlhké a oblasti s vyšší vzdušnou vlhkostí
Faktor půdy
ideální živná stanoviště, toleruje dobře i půdy chudší a kamenité, avšak ty musí být dobře zásobeny vodou, stanoviště na kyselých podkladech
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
velmi efektní solitéra, nápadné menší skupiny, neokoukaná perspektivní jedle
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně dobře odolává znečištěnému ovzduší

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh u nás spíše výjimečně generativně, častěji roubováním, podobně jako kultivary
Odrůdy
´Glauca´ - menší strom 15-20m, šedomodré zbarvení jehlic, ´Argentea´ - zakrsle rostoucí forma s modravě bělavými až stříbřitými jehlicemi, 3-5m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena