Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Abies procera
Vědecký název taxonu
Abies procera
Jména autorů, kteří taxon popsali
Rehd.
Český název
jedle vznešená
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Abies nobilis
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti v západní části USA, především na území států Washington a Oregon, v domovině roste ve výškách 700-1 800 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-30m vysoký strom, zprvu s kuželovitou, později válcovitou či široce kuželovitou korunou a zaobleným vrcholem, mezi jedlemi s poněkud hrubší texturou
Výhony
rezavé až červenohnědé, poměrně hustě chlupaté
Pupeny
nápadně zakulacené, silně pryskyřičnaté, v bazální části pupene s volnými přišpičatělými šupinami
Listy
jehlice na větvičce kartáčovitě postavené (hokejkovitě), bazální část jehlice na větvičku přilehlá (1/3), zbývající část od větvičky zřetelně odstává - ve směru oslunění, 20-35 x 1,5mm velké jehlice mají zaoblenou nebo jen nevýrazně vykrojenou špičku, na lícové straně výrazné dva modrozelené až stříbřité pruhy průduchů, na rubu 2-4 bělavé proužky, jehlice celkově modrozelené až nápadně sivé
Plody
rozpadavé, vzpřímeně postavené, atraktivní šištice, 15-25 x 7cm velké s výraznými na zpět zahnutými podpůrnými šupinami, válcovité, zralé hnědé s lehce napurpurovělým odstínem
Kůra a borka
nejprve hladká, šedá s četnými pryskyřičnatými puchýři, posléze brázditá a tmavěhnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies lasiocarpa - větvičky šedé, jen slabě chlupaté, pupeny bez volných šupin na bázi, jehlice na větvičce hustě postavené a od větvičky rovnoměrně odstávající, ojíněné, poměrně jemné
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
i v nižším věku poměrně dobře snáší přímé osvětlení, v dospělosti světlomilná, ideální polostín a rozptýlené světlo
Faktor tepla
mrazuvzdorná velmi dobře, vhodná pro oblasti III-IV. (II.), dobře odolává pozdním mrazíkům
Faktor vody
preferuje půdy dobře zásobené vodou, čerstvě vlhké a oblasti s vyšší vzdušnou vlhkostí
Faktor půdy
ideální živná stanoviště, toleruje dobře i půdy chudší a kamenité, avšak ty musí být dobře zásobeny vodou, stanoviště na kyselých podkladech
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
velmi efektní solitéra, nápadné menší skupiny, neokoukaná perspektivní jedle
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně dobře odolává znečištěnému ovzduší

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh u nás spíše výjimečně generativně, častěji roubováním, podobně jako kultivary
Odrůdy
´Glauca´ - menší strom 15-20m, šedomodré zbarvení jehlic, ´Argentea´ - zakrsle rostoucí forma s modravě bělavými až stříbřitými jehlicemi, 3-5m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF