Vědecký název taxonu
Sciadopitys verticillata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Thunb.) S. et Z.
Odrůda
-
Český název
pajehličník přeslenitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v horských lesích v jižní části Japonska.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
8-10 (12) m velký, často i vícekmenný, strom s úzce kuželovitou korunou a velmi hrubou texturou.
Výhony
světle hnědé, lysé, nápadně článkovité, pokryté drobnými a krátkými zakrnělými šupinami.
Pupeny
drobné, kuželovitě smáčklé a červenohnědé.
Listy
nese listy dvojího typu. Zakrnělé, k větvičce přitisklé, střídavě postavené, šupinovité jehlice, jsou zprvu zelené, později však hnědé a obvykle jen 4 mm dlouhé. Z úžlabí jednotlivých článků výhonu dále vyrůstají nápadné nepravé kožovité dvoujehlice, považované za fylokladia. Ty jsou uspořádány ve sblížených přeslenech po 15-30 kusech. Na líci jsou leskle, sytě tmavě zelené, na rubu světle zelené s bělavými pruhy průduchů. Z obou stran mají nápadnou střední rýhu a dosahují obvykle 80-120 (140) x 4-6 mm.
Plody
sytě hnědé, vzpřímeně postavené, vejcovité, dřevnaté šištice jsou zhruba 6-10 cm velké a 4-5 cm široké. Plodní šupiny mají na konci zaoblené. Dozrávají druhým rokem.
Kůra a borka
mahagonově červenohnědá až hnědá, loupající se v tenkých úzkých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není.
Dlouhověkost
v ČR spíše krátkověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
jedná se o dřevinu, která prakticky celoživotně vyžaduje dílčí přistínění nebo lokality v polostínu. Je citlivá na popálení zimním a předjarním sluncem. Při výsadbách je tedy žádoucí upřednostňovat od slunce odvrácené expozice.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který může v nepříznivých zimách středně až silně omrzat. Citlivý je rovněž na pozdní jarní mrazíky. V našich podmínkách po namrznutí hůře regeneruje. Dřevinu je nutno vysazovat na chráněné, závětrné a teplé lokality, nejlépe do míst s omezeným vlivem zimního slunce. Úspěšně lze daný taxon používat v I. a II. zemědělské výrobní oblasti. Mladší rostliny je vhodné na zimu chránit.
Faktor vody
upřednostňuje čerstvě vlhká a středně vlhká stanoviště a lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí. Nehodí se do suchých poloh.
Faktor půdy
vyžaduje hlubší, stabilně vlhké a živné půdy, které mohou být i lehké. Vždy na kyselých podkladech. Vhodné jsou především půdy středně těžké a hlinité.
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
doplňková a sbírková dřevina. Zajímavá především jako solitéra do menších objektů zeleně a do zahradního detailu. Pro úspěšné pěstování je nutný pěčlivý výběr stanoviště.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, citlivý na poškození zvěří.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh rozmnožován prakticky výhradně generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Fastigiata´- sloupovitý habitus, 3-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena