Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Sciadopitys verticillata
Vědecký název taxonu
Sciadopitys verticillata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Thunb.) S. et Z.
Český název
pajehličník přeslenitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Sciadopitys

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v horských lesích v jižní části Japonska.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
8-10 (12) m velký, často i vícekmenný, strom s úzce kuželovitou korunou a velmi hrubou texturou.
Výhony
světle hnědé, lysé, nápadně článkovité, pokryté drobnými a krátkými zakrnělými šupinami.
Pupeny
drobné, kuželovitě smáčklé a červenohnědé.
Listy
nese listy dvojího typu. Zakrnělé, k větvičce přitisklé, střídavě postavené, šupinovité jehlice, jsou zprvu zelené, později však hnědé a obvykle jen 4 mm dlouhé. Z úžlabí jednotlivých článků výhonu dále vyrůstají nápadné nepravé kožovité dvoujehlice, považované za fylokladia. Ty jsou uspořádány ve sblížených přeslenech po 15-30 kusech. Na líci jsou leskle, sytě tmavě zelené, na rubu světle zelené s bělavými pruhy průduchů. Z obou stran mají nápadnou střední rýhu a dosahují obvykle 80-120 (140) x 4-6 mm.
Plody
sytě hnědé, vzpřímeně postavené, vejcovité, dřevnaté šištice jsou zhruba 6-10 cm velké a 4-5 cm široké. Plodní šupiny mají na konci zaoblené. Dozrávají druhým rokem.
Kůra a borka
mahagonově červenohnědá až hnědá, loupající se v tenkých úzkých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není.
Dlouhověkost
v ČR spíše krátkověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
jedná se o dřevinu, která prakticky celoživotně vyžaduje dílčí přistínění nebo lokality v polostínu. Je citlivá na popálení zimním a předjarním sluncem. Při výsadbách je tedy žádoucí upřednostňovat od slunce odvrácené expozice.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který může v nepříznivých zimách středně až silně omrzat. Citlivý je rovněž na pozdní jarní mrazíky. V našich podmínkách po namrznutí hůře regeneruje. Dřevinu je nutno vysazovat na chráněné, závětrné a teplé lokality, nejlépe do míst s omezeným vlivem zimního slunce. Úspěšně lze daný taxon používat v I. a II. zemědělské výrobní oblasti. Mladší rostliny je vhodné na zimu chránit.
Faktor vody
upřednostňuje čerstvě vlhká a středně vlhká stanoviště a lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí. Nehodí se do suchých poloh.
Faktor půdy
vyžaduje hlubší, stabilně vlhké a živné půdy, které mohou být i lehké. Vždy na kyselých podkladech. Vhodné jsou především půdy středně těžké a hlinité.
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
doplňková a sbírková dřevina. Zajímavá především jako solitéra do menších objektů zeleně a do zahradního detailu. Pro úspěšné pěstování je nutný pěčlivý výběr stanoviště.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, citlivý na poškození zvěří.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh rozmnožován prakticky výhradně generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Fastigiata´- sloupovitý habitus, 3-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF