Astilboides tabularis - květenství

Vědecký název taxonu
Astilboides tabularis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Hemsley) Engler (1930)
Odrůda
-
Český název
rodgersie etážovitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Rodgersia tabularis (Hemsl.) Komarov
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Čína (Jilin, Liaoning) a Korea

Zařazení

Fytocenologický původ
ankofyt, petrochtofyt - stinné rokle, mokré suti, skalnaté břehy lesních horských potoků, v horách do 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
oddénkatě rozbíhavá trvalka s robustním olistěním, 0.4 - 0.6 m (za květu až 1.5 m) vysoká
Kořen
adventivní z nodů silných, větvených oddenků
Výhony
podzemní plazivé oddenky, silné a masité
Listy
robustní, na pochvatých pýřitých řapících 0.4 - 0.6 m dlouhých, štítnatě okrouhlé s ostře laločnatě vyřezávanými a nepravidelně pilovitými okraji, oboustranně žláznatě pýřité
Květenství
robustní terminální laty přes 0.2 m dlouhé, pýřité nebo žláznaté, s početnými drobnými kvítky
Květy
drobné, oboupohlavné, heterochlamydeické, čtyřčetné nebo pětičetné s malými žláznatými kalichy a obvejčitými, bílými nebo šeříkově růžovými plátky
Plody
dvouchlopňové nebo čtyřchlopňové tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
drobná, křídlatě vejčitá, červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
olistěním značně podobná Darmera peltata (Torr.& Benth.) Voss (Peltiphyllum peltatum Engl.& Prantl,) vyhání před olistěním bezlisté žláznaté stonky s kompaktně složenými vrcholíky s většími, obvykle růžovými, květům bergenií podobnějšími kvítky
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
v severočínských horách od srpna do září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody
hygrofyt až mesofyt
Faktor půdy
propustná, nevysýchavá, jílovitá a bohatá organickými složkami, kyselá nebo neutrální (pH 5.0-7.0)
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
v domovině zpravidla na silikátových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Choroby a škůdci
početné askomycety (Nigrospora, Pestalotiopsis, Acremonium, Phoma, Fusarium, Colletotrichum, Cladosporium, Phialophora, Chaetomium)
Doporučený spon pro výsadbu
1-3 rostliny na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky s několika nody - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla 12-14 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce, nutná je vernalizace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Astilboides tabularis - květenství

  • Astilboides tabularis - list

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena