Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Astilboides tabularis
Vědecký název taxonu
Astilboides tabularis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Hemsley) Engler (1930)
Český název
rodgersie etážovitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Rodgersia tabularis (Hemsl.) Komarov
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Astilboides

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Čína (Jilin, Liaoning) a Korea

Zařazení

Fytocenologický původ
ankofyt, petrochtofyt - stinné rokle, mokré suti, skalnaté břehy lesních horských potoků, v horách do 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
oddénkatě rozbíhavá trvalka s robustním olistěním, 0.4 - 0.6 m (za květu až 1.5 m) vysoká
Kořen
adventivní z nodů silných, větvených oddenků
Výhony
podzemní plazivé oddenky, silné a masité
Listy
robustní, na pochvatých pýřitých řapících 0.4 - 0.6 m dlouhých, štítnatě okrouhlé s ostře laločnatě vyřezávanými a nepravidelně pilovitými okraji, oboustranně žláznatě pýřité
Květenství
robustní terminální laty přes 0.2 m dlouhé, pýřité nebo žláznaté, s početnými drobnými kvítky
Květy
drobné, oboupohlavné, heterochlamydeické, čtyřčetné nebo pětičetné s malými žláznatými kalichy a obvejčitými, bílými nebo šeříkově růžovými plátky
Plody
dvouchlopňové nebo čtyřchlopňové tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
drobná, křídlatě vejčitá, červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
olistěním značně podobná Darmera peltata (Torr.& Benth.) Voss (Peltiphyllum peltatum Engl.& Prantl,) vyhání před olistěním bezlisté žláznaté stonky s kompaktně složenými vrcholíky s většími, obvykle růžovými, květům bergenií podobnějšími kvítky
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
v severočínských horách od srpna do září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody
hygrofyt až mesofyt
Faktor půdy
propustná, nevysýchavá, jílovitá a bohatá organickými složkami, kyselá nebo neutrální (pH 5.0-7.0)
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
v domovině zpravidla na silikátových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Choroby a škůdci
početné askomycety (Nigrospora, Pestalotiopsis, Acremonium, Phoma, Fusarium, Colletotrichum, Cladosporium, Phialophora, Chaetomium)
Doporučený spon pro výsadbu
1-3 rostliny na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky s několika nody - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla 12-14 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce, nutná je vernalizace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Astilboides tabularis - květenství

  • Astilboides tabularis - list