Vědecký název taxonu
Alnus glutinosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Gaertn
Odrůda
-
Český název
olše lepkavá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Alnus vulgaris, Alnus communis
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
zřídka keř
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, někdy vícekmen, 25-30 m, koruna vejčitá; větve vodorovné
Kořen
srdčitý
Výhony
letorosty lepkavé, lysé
Pupeny
střídavé, stopkaté, elipčité, tupé, červenohnědé, lepkavé, se dvěma šupinami
Listy
opakvejčité až okrouhlé, v mládí lepkavé, rub zelený, lysý se žlutavými chováčky chlupů, 5-7 cm, špička čepele useknutá nebo srdčitá, hrubě 2× zoubkované
Květenství
jehnědy, po opylení dřevnatí
Květy
jednopohlavné, samčí - dlouhé převislé jehnědy, samičí - krátké jehnědy, jednodomá rostlina
Plody
šištice nenahloučené, 0,5-2,0 cm dlouhé, po 3-5, na výrazných stopkách
Semena
drobné nažky s úzkým blanitým křídlem, červenavě hnědé, zploštělé
Kůra a borka
kůra zelenohnědá, borka hrubá, destičková
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Alnus viridis (keř; listy přišpičatělé; šištice nepřisedají na větvičku), Alnus incana (listy široce kopinaté, přišpičatělé, na rubu namodralé, nelepkavé; plody přisedlé)
Dlouhověkost
středněvěká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
osivo sklízíme v říjnu až listopadu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
náročná na světlo, jen v mládí přizpůsobená zastínění
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
značně odolná ke klimatickým výkyvům, oblasti I-III
Faktor vody
vlhkomilná, vhodná jsou vlhká až zamokřená stanoviště, vyskytuje se i na stanovištích s hladinou půdní vody trvale na povrchu, špatně snáší výkyvy spodní vody
Faktor půdy
hlubší půdy
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
nesnáší půdy bohaté na vápník

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
především v krajině, meliorace hald a výsypek, ke zpevňování břehů; výplňová dřevina
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný tvar koruny; ze všech našich stromů snáší největší vlhkost a občasné zatopení

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, podniží je A. glutinosa, podnože rok předpěstováváme v hrnkách
Odrůdy
´Imperialis´ - listy stříhané až k hlavnímu nervu, ´Laciniata´ - listy stříhané do 1/2 čepele, ´Pendula´ - stromek s převislými větvemi

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena