Název taxonu
Alnus glutinosa
Vědecký název taxonu
Alnus glutinosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Gaertn
Český název
olše lepkavá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Alnus vulgaris, Alnus communis
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Frangula alnus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
zřídka keř
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, někdy vícekmen, 25-30 m, koruna vejčitá; větve vodorovné
Kořen
srdčitý
Výhony
letorosty lepkavé, lysé
Pupeny
střídavé, stopkaté, elipčité, tupé, červenohnědé, lepkavé, se dvěma šupinami
Listy
opakvejčité až okrouhlé, v mládí lepkavé, rub zelený, lysý se žlutavými chováčky chlupů, 5-7 cm, špička čepele useknutá nebo srdčitá, hrubě 2× zoubkované
Květenství
jehnědy, po opylení dřevnatí
Květy
jednopohlavné, samčí - dlouhé převislé jehnědy, samičí - krátké jehnědy, jednodomá rostlina
Plody
šištice nenahloučené, 0,5-2,0 cm dlouhé, po 3-5, na výrazných stopkách
Semena
drobné nažky s úzkým blanitým křídlem, červenavě hnědé, zploštělé
Kůra a borka
kůra zelenohnědá, borka hrubá, destičková
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Alnus viridis (keř; listy přišpičatělé; šištice nepřisedají na větvičku), Alnus incana (listy široce kopinaté, přišpičatělé, na rubu namodralé, nelepkavé; plody přisedlé)
Dlouhověkost
středněvěká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
osivo sklízíme v říjnu až listopadu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
náročná na světlo, jen v mládí přizpůsobená zastínění
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
značně odolná ke klimatickým výkyvům, oblasti I-III
Faktor vody
vlhkomilná, vhodná jsou vlhká až zamokřená stanoviště, vyskytuje se i na stanovištích s hladinou půdní vody trvale na povrchu, špatně snáší výkyvy spodní vody
Faktor půdy
hlubší půdy
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
nesnáší půdy bohaté na vápník

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
především v krajině, meliorace hald a výsypek, ke zpevňování břehů; výplňová dřevina
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný tvar koruny; ze všech našich stromů snáší největší vlhkost a občasné zatopení

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, podniží je A. glutinosa, podnože rok předpěstováváme v hrnkách
Odrůdy
´Imperialis´ - listy stříhané až k hlavnímu nervu, ´Laciniata´ - listy stříhané do 1/2 čepele, ´Pendula´ - stromek s převislými větvemi

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF