Vědecký název taxonu
Ailanthus altissima
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Mill.) Svingle
Odrůda
-
Český název
pajasan žláznatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ailanthus glandulosa, Ailanthus cacodendron, Ailanthus japonica
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, 20-25 m, koruna kulovitá
Výhony
letorosty rezavě hnědé, v mládí pýřité, později lysé, s velkými listovými jizvami
Pupeny
střídavé, drobné, kulovité
Listy
lichozpeřené, 35-60 cm dlouhé, složené ze 13-25 lístků 5-12 cm dlouhých, kopinatých, vespod nasivělých a lysých, celokrajné, na bázi 2 (-4) lalůčky se žlázkou, silně aromatické - myšina
Květenství
laty 10-20 cm dlouhé
Květy
žlutozelené, nenápadné,
Plody
nažky dlouhé 3-4,5 cm, světle zelené až červené, později suché, hnědé, drží až do jara
Kůra a borka
kůra je dlouho hladká, světle hnědá, borka světlá, mělce brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus (listy nemají na bázi 2 laloky se žlázkami; není aromatický; terminální pupen po třech)
Dlouhověkost
krátkověký

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
v mládí trpí mrazy, oblasti I-II
Faktor vody
suchovzdorný
Faktor půdy
roste v každé půdě, nejlépe v lehké a propustné, i písčité
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
nenáročný

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková dřevina vhodná do měst, ve vyšším věku se láme, elegantní strom zajímavý svými květy a plody
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
odolný k imisím, odolné k suchu, pozor v krajině v nižších oblastech velmi expanzivní druh - tvoří kořenové výmladky, šíří se semeny

Množení

Množení
Přímý výsev, Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Kořenové řízky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka
kultivary roubujeme na kořenový krček semenáčů A. altissima, jako podnože lze použít také kořeny
Odrůdy
´Aucubaefolia´ - listy žlutě mramorované, ´Pendulifolia´ - listy velké, převislé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena