Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Ailanthus altissima
Vědecký název taxonu
Ailanthus altissima
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Mill.) Svingle
Český název
pajasan žláznatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ailanthus glandulosa, Ailanthus cacodendron, Ailanthus japonica
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Ailanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, 20-25 m, koruna kulovitá
Výhony
letorosty rezavě hnědé, v mládí pýřité, později lysé, s velkými listovými jizvami
Pupeny
střídavé, drobné, kulovité
Listy
lichozpeřené, 35-60 cm dlouhé, složené ze 13-25 lístků 5-12 cm dlouhých, kopinatých, vespod nasivělých a lysých, celokrajné, na bázi 2 (-4) lalůčky se žlázkou, silně aromatické - myšina
Květenství
laty 10-20 cm dlouhé
Květy
žlutozelené, nenápadné,
Plody
nažky dlouhé 3-4,5 cm, světle zelené až červené, později suché, hnědé, drží až do jara
Kůra a borka
kůra je dlouho hladká, světle hnědá, borka světlá, mělce brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus (listy nemají na bázi 2 laloky se žlázkami; není aromatický; terminální pupen po třech)
Dlouhověkost
krátkověký

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
v mládí trpí mrazy, oblasti I-II
Faktor vody
suchovzdorný
Faktor půdy
roste v každé půdě, nejlépe v lehké a propustné, i písčité
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
nenáročný

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková dřevina vhodná do měst, ve vyšším věku se láme, elegantní strom zajímavý svými květy a plody
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
odolný k imisím, odolné k suchu, pozor v krajině v nižších oblastech velmi expanzivní druh - tvoří kořenové výmladky, šíří se semeny

Množení

Množení
Přímý výsev, Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Kořenové řízky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka
kultivary roubujeme na kořenový krček semenáčů A. altissima, jako podnože lze použít také kořeny
Odrůdy
´Aucubaefolia´ - listy žlutě mramorované, ´Pendulifolia´ - listy velké, převislé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF