Vědecký název taxonu
Akademická zahrada záhon 4
Jména autorů, kteří taxon popsali
-
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem realizovaný podle vybraného studentského projektu, vzniklého v rámci předmětu Použití rostlin. Cílem je zapojit studenty programu Zahradní a krajinářská architektura do procesu navrhování, projektování a realizace tohoto typu vegetačního prvku a umožnit jim získat praktických dovednosti a zkušenosti.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena