Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Akademická zahrada záhon 4
Vědecký název taxonu
Akademická zahrada záhon 4
Autor
Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie
Druh

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Jedná se o každoročně obnovovaný, krátkodobý záhon květin, na kterém se střídají výsadby letniček s výsadbami dvouletek. Záhon je každým rokem realizovaný podle vybraného studentského projektu, vzniklého v rámci předmětu Použití rostlin. Cílem je zapojit studenty programu Zahradní a krajinářská architektura do procesu navrhování, projektování a realizace tohoto typu vegetačního prvku a umožnit jim získat praktických dovednosti a zkušenosti.