Vědecký název taxonu
Thuja occidentalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Little Gem´
Český název
zerav západní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen na vlhkých a mokrých stanovištích ve východní části Severní Ameriky, v oblasti kolem Velkých jezer, tedy na severovýchodě USA a jihovýchodě Kanady.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
10-15 (20) m velký strom s pravidelnou kuželovitou korunou, ve vyšším věku s korunou vejčitě kuželovitou, s vodorovně rozloženými větvemi a jemnou těžkou texturou.
Výhony
na větvích vodorovně rozložené, smáčklé až zploštělé, na svrchní straně matně tmavozelené (v zimě hnědnou), na rubu žlutozelené a bez bělavé kresby.
Listy
šupinovité jehlice v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše), hustě postavené a na větvičku natěsnané. Boční člunkovité listy se navzájem dotýkají a částečně tak překrývají ploché šupiny na obou stranách výhonu - jsou kýlnaté a jejich špičky jsou zahnuté k výhonu. Středové ploché šupiny májí nápadně vyniklou žlázku a jsou tupě ukončené.
Plody
protáhle vejčité kožovité šištice jsou obvykle světle hnědé, zhruba 8-12 mm dlouhé a složené ze 4-6 párů šupin, které jsou bez hákovitých výrůstků.
Kůra a borka
podélně vláknitě odlupčitá, červenohnědá, později šedohnědá a poněkud hlouběji rozbrázděná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Thuja orientalis - menší strom s vystoupavě orientovanými větvemi i větvičkami, výhony více méně lesklé a na obou stranách stejně zbarvené, zejména ploché listy vedlejších výhonů jsou na koncích ostře klínovitě zašpičatělé a mají rýhovitou žlázku, plodní šupiny šištic jsou ztlustlé a na konci mají hákovitý výrůstek, jako nezralé jsou sivě voskově ojíněné; Thuja plicata - mohutný strom, větvičky na lícové straně leskle živě zelené, na rubu s bělavou kresbou, aromatické, silnější výhony oblé, ploché střední šupiny bez vyniklé žlázky, boční člunkovité šupiny na špičkách až ostnitě protažené.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
vedle otevřených a dostatečně osluněných poloh dobře prosperuje i v polostínu. Při ještě větším zastínění nápadně řídne a ztrácí ojehličení.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný prakticky do všech oblastí, tedy I-V.
Faktor vody
vyžaduje půdy se stabilní vlhkostí, nejlépe vlhké či čerstvě vlhké, snese i půdy mokré, do sucha a na vysýchavá stanoviště se nehodí, při dostatku půdní vláhy snese i nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
poměrně nenáročný druh, který pří zajištění dostatku vláhy (zejména půdní) roste obstojně i na minerálně chudších stanovištích a na půdách kamenitých či štěrkovitých. Ideální jsou hlinité a těžší půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
hojně používaný druh s mnoha barevnými a tvarovými kultivary. Používán jako solitéra, do skupin a často k tvarování. Vhodný pro stříhané živé ploty či stěny. Zajímavý pro formální a pravidelné úpravy. Do přírodních kompozic spíše jako doplněk.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výborně snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
základní druh převážně generativně, kultivary řízkováním.
Odrůdy
´Elegantissima´- kuželovitý typ, větvičky a jehlice na koncích žlutavé, do 6 m; ´Ellwangeriana´- poněkud šířeji kuželovitý, často vícekmenný typ s vyšším podílem jehlicovitých juvenilních matně zelených jehlic, 6-8 m; ´Ericoides´- juvenilní forma, která nese pouze jehlicovité jehlice, které měkké nebodavé, sivě namodralé, na zimu vínověhnědé, 5-6 m; ´Europa Gold´- celoročně zlatožlutě zbarvené větvičky i šupiny, štíhle kuželovitý, 5 m; ´Filiformis´- řídké, provázkovité a převisající větvičky, listy oddáleně postavené, 3 m; ´Globosa´- kompaktní polokulovitý typ, 3-4 m; ´Little Gem´- pomalu rostoucí polokulovitý kompaktní typ s částečně pokroucenými výhony, 1-2 m; ´Lutea´ - žlutě zbarvený, šířeji kuželovitý, až 10 m; ´Malonyana´- úzce sloupovitý, na živé ploty, 10-12 m; ´Rheingold´- typ s juvenilními jehlicovitými jehlicemi, které jsou žlutavé až zlatožluté, na zimu bronzové, ve stáří se zvrhává zpět k Ellwangeriana Aurea´, až 4 m; ´Semperaurea´- větvičky se zlatožlutými špicemi, úžeji kuželovitá až sloupovitá, v zimě žlutohnědá, až 10-12; ´Smaragd´- lesklé svěže zelené šupinovité jehlice, pravidelně kuželovitá úzká forma, živé ploty, 6 m; ´Spiralis´- kuželovitý až sloupovitý vzrůst, kornoutkovitě zprohýbané a stěsnané větvičky, 12 m; ´Wareana´- živé ploty, hustě tmavě zelené šupiny,vystoupavě postavené větvičky, často vícekmenný, 8-10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena