Vědecký název taxonu
Pinus cembra
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
borovice limba
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena především v Alpách, zejména na území Švýcarska, dále v Karpatech,roste v horských až subalpinských polohách, leckde vystupuje až na hranici lesa, v nadmořských výškách 1 100 - 2 400 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, s hustou, pravidelně kuželovitě vejčitou, později vejčitou korunou, v mládí s nápadně vzpřímeně orientovanými větvemi, ve stáří s větvemi uspořádanými takřka vodorovně.
Výhony
mladé výhony jsou razavohnědě hustě plstnaté, starší červenohnědé.
Pupeny
červenohnědé vejcovité, dlouze přišpičatělé a slabě pryskyřičnaté, šupiny pupenů s širokým bělavým okrajem.
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, poměrně hustě postavené, zprvu spíše přilehlé k větvičce, později od ní šikmo odstávají, jemně oddáleně pilovité, zhruba 50-80 (100) x 1,2 mm velké, dvoubarevné - na hřbetní straně tmavozelené, na vnitřní straně modrobílé, pochvy opadávají v prvním roce.
Plody
vejčité 5-8 x 4-5 cm velké šištice dozrávají až třetím rokem, neotevírají se, na koncích plodních šupin mají široce kosočtverečný štítek, semena jsou bezkřídlá, červenohnědá, jedlá.
Kůra a borka
v mládí šedozelená hladká, později šupinatá, šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus koraiensis - jehlice zřetelněji pilovité a na větvičce řidčeji postavené, zpravidla také delší (60-120 x 1,5 mm velké), na hřbetní straně tmavozelené, na vnitřní modravě bělavé, vytrvávají zhrbuba 2-3 roky, záhy bez viditelných pochev, výhony již ve druhém roce olysávají, krycí šupiny na pupenech bez bělavého okraje.
Dlouhověkost
dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
mladé rostliny nesnáší přímý sluneční úpal - vhodnější pro ně je lehké zastínění nebo od slunce odvrácené polohy, v dospělosti značně světlomilná.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorná, nejlépe prosperuje v lokalitách s kontinentálním klimatem, stačí jí i krátká vegetační doba, vhodná především do oblastí III-V.
Faktor vody
upřednostňuje polohy poněkud vlhčí a má i vyšší požadavky na vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
ideální jsou půdy hlubší a živné, dobře však snáší i stanoviště minerálně chudá, kamenitá či na skalách, upřednostňuje spíše kyselé půdní prostředí, ale dokáže růst i na podkladech ostatních.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
solitéry a skupiny, především jako doplňková dřevina, atypický vzhled, do skalnatých partií.
Choroby a škůdci
v nižších nadmořských výškách a při nedostatku vzdušné vlhkosti trpí ve zvýšené míře houbovými chorobami na jehlicích.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalurostoucí dřevina, dobře snáší imisní zatížení.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
takřka výhradně generativně
Odrůdy
´Aurea´- zejména mladé jehlice do žluta zabarvené, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena