Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Pinus cembra
Vědecký název taxonu
Pinus cembra
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
borovice limba
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Pinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena především v Alpách, zejména na území Švýcarska, dále v Karpatech,roste v horských až subalpinských polohách, leckde vystupuje až na hranici lesa, v nadmořských výškách 1 100 - 2 400 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, s hustou, pravidelně kuželovitě vejčitou, později vejčitou korunou, v mládí s nápadně vzpřímeně orientovanými větvemi, ve stáří s větvemi uspořádanými takřka vodorovně.
Výhony
mladé výhony jsou razavohnědě hustě plstnaté, starší červenohnědé.
Pupeny
červenohnědé vejcovité, dlouze přišpičatělé a slabě pryskyřičnaté, šupiny pupenů s širokým bělavým okrajem.
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, poměrně hustě postavené, zprvu spíše přilehlé k větvičce, později od ní šikmo odstávají, jemně oddáleně pilovité, zhruba 50-80 (100) x 1,2 mm velké, dvoubarevné - na hřbetní straně tmavozelené, na vnitřní straně modrobílé, pochvy opadávají v prvním roce.
Plody
vejčité 5-8 x 4-5 cm velké šištice dozrávají až třetím rokem, neotevírají se, na koncích plodních šupin mají široce kosočtverečný štítek, semena jsou bezkřídlá, červenohnědá, jedlá.
Kůra a borka
v mládí šedozelená hladká, později šupinatá, šedohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus koraiensis - jehlice zřetelněji pilovité a na větvičce řidčeji postavené, zpravidla také delší (60-120 x 1,5 mm velké), na hřbetní straně tmavozelené, na vnitřní modravě bělavé, vytrvávají zhrbuba 2-3 roky, záhy bez viditelných pochev, výhony již ve druhém roce olysávají, krycí šupiny na pupenech bez bělavého okraje.
Dlouhověkost
dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
mladé rostliny nesnáší přímý sluneční úpal - vhodnější pro ně je lehké zastínění nebo od slunce odvrácené polohy, v dospělosti značně světlomilná.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorná, nejlépe prosperuje v lokalitách s kontinentálním klimatem, stačí jí i krátká vegetační doba, vhodná především do oblastí III-V.
Faktor vody
upřednostňuje polohy poněkud vlhčí a má i vyšší požadavky na vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
ideální jsou půdy hlubší a živné, dobře však snáší i stanoviště minerálně chudá, kamenitá či na skalách, upřednostňuje spíše kyselé půdní prostředí, ale dokáže růst i na podkladech ostatních.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
solitéry a skupiny, především jako doplňková dřevina, atypický vzhled, do skalnatých partií.
Choroby a škůdci
v nižších nadmořských výškách a při nedostatku vzdušné vlhkosti trpí ve zvýšené míře houbovými chorobami na jehlicích.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalurostoucí dřevina, dobře snáší imisní zatížení.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
takřka výhradně generativně
Odrůdy
´Aurea´- zejména mladé jehlice do žluta zabarvené, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF