Vědecký název taxonu
Cedrus atlantica
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Endl.) Carr.
Odrůda
-
Český název
cedr atlaský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Cedrus libani var. atlantica
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské a vysokohorské lokality v severní Africe, především v pohoří Atlas v Maroku a Alžírsku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
až 25 m velký strom, s korunou nejprve kuželovitou a vystoupavou (s bičovitě protaženým terminálem, který je takřka vzpřímený), posléze s korunou široce kuželovitou, hustě zavětvenou a relativně pravidelnou, s četnými vystoupavě orientovanými větvemi, vyrůstajícími pod ostrým úhlem.
Výhony
šedožluté až šedé, hustě chlupaté, s vyniklými listovými polštářky, na starších výhonech s četnými brachyblasty.
Pupeny
vejcovité, zaoblené a světle hnědé, s malým počtem krycích šupin, prakticky suché, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty.
Listy
vyrůstají ponejvíce ve shlucích z brachyblastů nebo ve střídavém postavení na letorostech i jednotlivě, jsou 3-5 hranné, tuhé a bodavě špičaté, nasedají na odstávající listové polštářky, modrozelené až stříbřité, na průřezu zhruba stejně široké jako vysoké, obvykle kratší než u cedru libanonského, tedy 15-25 x 1-1,5 mm velké, s vyniklými řadami průduchů na všech stranách.
Plody
válcovitě vejčité šištice jsou obvykle 5-7 x 4 cm velké, na vrcholu tupé nebo vmáčklé, ve zralosti rozpadavé, na větvích vzpřímeně postavené, dozrávají třetím rokem, plodní šupiny šištic zaoblené, avšak užší (3-3,5 cm) než u příbuzného cedru libanonského.
Kůra a borka
v mládí světle šedá a hladká, ve vyšším věku černošedá, podélně mělce rozpukaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cedrus libani - koruna ve stáří je široce deštníkovitě rozprostřená, s vodorovně rozloženými větvemi, v mládí se zohlým vzrůstným vrcholem, výhony žlutavé, prakticky lysé, jehlice až 3-3,5 cm dlouhé, tmavězelené, na průřezu širší než vysoké.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh, který však celkem dobře snáší i dílčí lehké přistínění (k nedostatku světla tolerantnější než cedr libanonský).
Faktor tepla
teplomilný a poněkud choulostivý druh, nutno vysazovat na celoročně teplé, chráněné a závětrné lokality, v mládí namrzá, podobně mohou v méně příznivých zimách omrzat i jehlice starších rostlin, na vhodných stanovištích však obstojně regeneruje, pro oblast I-II.
Faktor vody
dobře přizpůsoben suchu v půdě. Nevyhovuje mu vysoká hladina podzemní vody. Přestože snáší rovněž nižší vzdušnou vlhkost, pro pěstování jsou vhodnější její vyšší hodnoty.
Faktor půdy
vyžaduje půdy propustné, mohou být lehké i středně těžké, lépe poněkud živnější a spíše vápenité, dobře roste i na půdách písčitých a kamenitých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
atraktivní a nápadná dřevina často používaná jako solitéra či v menších skupinách, doplňkový druh, v praxi se hojněji rozšiřuje v posledních letech.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh zejména generativně, někdy roubováním na modřín opadavý, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Glauca´- šedomodré až stříbřitě šedé jehlice, 20 m; ´Glauca Pendula´- převislá forma, se záclonovitě nícími větvemi a stříbřitě modře zbarvenými jehlicemi, 10-15 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena