Vědecký název taxonu
Cephalotaxus harringtonia
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Forbes) K. Koch
Odrůda
-
Český název
hlavotis peckovitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se.
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně rozšířen ve východní a střední Číně, v Japonsku a Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
3-5 m velké keře, někdy až stromkovitého, avšak vícekmenného charakteru. Keře zpravidla nejprve s vystoupavě orientovanými větvemi, později s větvemi spíše horizontálně rozloženými.
Výhony
výhony jsou pokryté, podobně jako u tisů, sbíhavými bázemi jehlic. Mladé (1-3 leté) větévky jsou zeleně zbarvené, starší již hnědé.
Pupeny
jsou drobné a oválné, kryté četnými šupinami, které na konci špičaté a zřetelně od pupenu odstávající.
Listy
takřka ploché, na výhonu nepravidelně dvojřadě uspořádané, a trochu nahoru srpovitě vypouklé jehlice mají krátkou stopečku a jsou zhruba 40-60 x 3-4 mm velké. Na dotyk měkké a poddajné. Jejich konce jsou krátce přišpičatělé a nebodají. Na hřbetní straně mají vystouplé střední žebro a jsou matně tmavě zelené. Na rubu jsou dvě široké šedo-bělavé řady průduchů.
Plody
peckovici podobné plody jsou elipčité, zhruba 2-3 cm velké. Jejich stopky dosahují minimálně poloviny délky plodu. Míšku podobné masité oplodí zcela objímá semeno a v době zralosti je zelenohnědě až hnědě zbarvené. Dvoudomá dřevina.
Kůra a borka
jemně šupinatá a slabě odlupčitá, zelenohnědá, později červenohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cephalotaxus fortunei - zřetelně delší, měkké a rozčísle dvojřadě uspořádané jehlice jsou obvykle 50-90 x 3-4 mm velké. Zužují se v podlouhlou špici; Rod Torreya - jehlice tuhé, na konci zřetelně špičaté a bodavé, bez vyniklého žebra na lícové straně.
Dlouhověkost
středněvěká dřevina

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
nehodí se do stanovišť s přímým osvětlením ani do hlubokého stínu. Vyhovují mu především stanoviště s rozptýleným světlem a stanoviště chráněná ostatními dřevinami. Je citlivý na zimní slunce. Výhodné jsou tedy především od slunce odvrácené expozice.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který je možno s úspěchem používat pouze v nejteplejších oblastech (I., eventuelně II.), a současně na chráněných a závětrných lokalitách. Mladé rostliny vyžadují zimní kryt. V nepříznivých zimách až středně silně omrzá. Regeneruje dobře.
Faktor vody
vyžaduje stabilně a dostatečně vlhká (alespoň středně vlhká) stanoviště a také vyšší vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
upřednostňuje hlinité, živné a spíše těžší a hlubší vododržné půdy. Na chudých a mělkých půdách se mu nedaří. Preferuje vápnité podklady.
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
především sbírkový druh a zajímavost. Vhodný do malých skupin či pro solitérní použití a spíše do objektů soukromé a vyhrazené zeleně. Zajímavý netradičním vzhledem a texturou, která připomíná robustní tis.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí a jedovatá dřevina.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
V ČR množen spíše vzácně, a to jak výsevem, tak i řízkováním.
Odrůdy
var. drupacea - přírodní varieta charakteristická výrazně vystoupavě postavenými jehlicemi, které jsou na výhonu uspořádané do tvaru písmene "V" a jsou poněkud drobnější a kratší. Dosahují obvykle velikosti 25-35 x 2-3 mm. Má rovněž kompaktnější vystoupavý růst.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena