Porost Campanula glomerata. Foto Kuťková

Vědecký název taxonu
Campanula glomerata
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
zvonek klubkatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Campanula aggregata, Campanula petraea, Weitenwebera glomerata, Weitenwebera glomerata, Campanula cephalotes
Autor
-
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
střední a západní Evropa, sporadicky i v jiných částech Evropy. V ČR domácí, roztroušeně rostoucí hlavně v teplejších oblastech, zasahuje ale i do podhůří - cca do 800 m n.

Zařazení

Fytocenologický původ
lesostepi, vysýchaví kamenité a křovinaté stráně, světlé okraje porostů stromů a křovin na hlinitých půdách
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Vytrvalá bylina, vzpřímeně rostoucí, plazivým oddenkem se mírně do okolí rozšiřující 30-60 cm vysoká
Kořen
tlustý, šikmý a později dřevnatý oddenek
Výhony
lodyha přímá, chlupatá nebo i lysá, většinou nevětvená, jemně rýhovaná, načervenalá, sporo větvená v horní části
Listy
přízemní a spodní lodyžní listy s dlouhými řapíky, na bázi zaokrouhlené nebo srdčité, střední a horní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, někdy i poloobjímavé; L vespod pýřité nebo chlupaté, na okraji listové čepele jemně nepravidelně zubaté či vroubkované
Květenství
dominantní vrcholový strboul a několik menších strboulú v podobě 1 - 4 květých klubíček (glomer) v úžlabí listenů v horní části lodyhy
Květy
oboupohlavné, pětičetné, kališní lístky špičaté, mírně ven ohnuté, koruna nálevkovitá, cca 2-3 cm dlouhá, modrofialová, zřídka bílá
Plody
tobolka (vejčitá nebo kuželovitá), 4 mm dlouhá
Semena
okrouhlé, elipsovité nebo nepravidelné, na konci zaoblené
Vytrvalost
vytrvalý
Dlouhověkost
středně dlouhověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
toleruje mírné přistínění
Faktor tepla
upřednostňuje teplé polohy
Faktor vody
přiměřeně vlhké, tolerantní k suchu
Faktor půdy - poznámka
neutrální půdy, snese i půdy s vyšším obsahem vápníku, těžší hlinité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
tradiční záhonové výsadby, vhodná také do přírodě podobných vegetačních prvků - stepní porosty, okraje porostů dřevin
Použití
Řez květenstev - obchodovatelná na květinových burzách
Doporučený spon pro výsadbu
12 ks/m2

Množení

Množení
Generativní, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Odrůdy
kompaktní (´Bellefleur Blue´, ´Bellefleur White´, volně rostoucí nižší (´Acaulis´, ´Speciosa´´), bíle kvetoucí (´Schneekrone´, ´Alba´), jemně fialový (´Caroline´). Osvědčené historické odrůdy: ´Alba´, Dahurica´, ´Acaulis´

Ostatní

Grafické přílohy

  • Porost Campanula glomerata. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata - detail květenství. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata v trvalkové směsi s vysokým
    stupněm autoregulace. Průhonice 2009. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata - detail přízemních a lodyžních listů. Foto Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena