Název taxonu
Campanula glomerata
Vědecký název taxonu
Campanula glomerata
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
var. dahurica
Český název
zvonek klubkatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Campanula aggregata, Campanula petraea, Weitenwebera glomerata, Weitenwebera glomerata, Campanula cephalotes
Kategorie
Druh
Vnitrodruhové jednotky
rozeznává se několik poddruhů
Nadřazená kategorie
Campanula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
střední a západní Evropa, sporadicky i v jiných částech Evropy. V ČR domácí, roztroušeně rostoucí hlavně v teplejších oblastech, zasahuje ale i do podhůří - cca do 800 m n.

Zařazení

Fytocenologický původ
lesostepi, vysýchaví kamenité stráně, světlé okraje porostů stromů a křovin
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Vytrvalá bylina, 30-60 cm vysoká
Kořen
tlustý, šikmý a později dřevnatý oddenek
Výhony
lodyha přímá, chlupatá nebo i lysá, většinou nevětvená, jemně rýhovaná, načervenalá, sporo větvená v horní části
Listy
přízemní a spodní lodyžní listy s dlouhými řapíky (až 2 cm), střední a horní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, někdy i poloobjímavé, vespod pýřité nebo chlupaté, na bázi zaokrouhlené nebo srdčité, na okraji listové čepele jemně nepravidelně zubaté
Květenství
dominantní vrcholový strboul a několik menších strboulú v podobě 1 - 4 květých klubíček (glomer) v úžlabí listenů v horní části lodyhy
Květy
oboupohlavné, pětičetné, zvonkovité, modrofialové, zřídka bílé
Plody
tobolka (vejčitá nebo kuželovitá), 4 mm dlouhá
Semena
okrouhlé, elipsovité nebo nepravidelné, na konci zaoblené
Vytrvalost
vytrvalý
Dlouhověkost
středně dlouhověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
upřednostňuje teplé polohy
Faktor vody
přiměřeně vlhké, tolerantní k suchu
Faktor půdy - poznámka
neutrální půdy, snese i půdy s vyšším obsahem vápníku

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Doporučený spon pro výsadbu
12 ks/m2

Množení

Množení
Generativní, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Odrůdy
kompaktní (´Bellefleur Blue´, ´Bellefleur White´, volně rostoucí nižší (´Acaulis´, ´Speciosa´´), bíle kvetoucí (´Schneekrone´, ´Alba´), jemně fialový (´Caroline´) a jiné

Grafické přílohy

  • Porost Campanula glomerata. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata - detail květenství. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata v trvalkové směsi s vysokým stupněm autoregulace. Průhonice 2009. Foto Kuťková

  • Campanula glomerata - detail přízemních a lodyžních listů. Foto Kuťková