Vědecký název taxonu
Taxodium ascendens
Jména autorů, kteří taxon popsali
Brongn.
Odrůda
-
Český název
tisovec vystoupavý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v bažinatých oblastech v jihovýchodní části USA, především na Floridě.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom s vystoupavou kuželovitou, ve stáří široce kuželovitou, poměrně hustě stavěnou korunou. S větvemi zřetelně vystoupavě orientovanými a spádným kmenem. S velmi jemnou a vzdušnou texturou.
Kořen
pneumatofory (dýchací kořeny) nevytváří nebo jen ojediněle.
Výhony
má dvojího typu - opadavé a vytrvalé. Vytrvalé výhony nesou drobné střídavě postavené pupeny, ze kterých později vyrůstají také výhony opadavé (krátké brachyblasty), které nesou většinu jehlic. Opadavé výhony dávají dřevině až provázkovitý vzhled.
Pupeny
drobné, zaoblené, k výhonu přimáčklé, pozorovatelné i v zimním období.
Listy
opadavé, svěže zelené, ve šroubovici střídavě nebo na brychyblastech střídavě nápadně dvouřadě postavené či sbíhající po větévce. Zhruba 5-10 x 1 mm velké, odstávající, avšak srpovitě k výhonu zpět zahnuté a alespoň na části výhonu k němu přitisklé. Jehlicovité listy se na výhonech na podzim probarvují do červenohnědé barvy.Na vytrvalých výhonech jsou přítomny k výhonu přitisklé, drobné a nevýrazné šupinovité jehlice.
Plody
drobné, široce vejčité, dřevnaté šištice jsou na krátkých stopkách a obvykle dosahují 2-3 cm v průměru.
Kůra a borka
tenká, červenohnědá, brzy mělce rozpraskaná a loupající se v tenkých úzkých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Taxodium distichum - mohutnější a rozložitější vzrůst, větve vystoupavě i vodorovně rozložené, ploché jehlice na jednoletých výhonech jsou obvykle 10-15 x 1 mm velké a zřetelně od něho odstávají. Postaveny jsou střídavě dvouřadě; rod Metasequoia - nápadně až rezavě červenohnědá měkká borka loupající se v úzkých pruzích, opadavé výhony i jehlice postaveny vstřícně.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí jsou pro pěstování vhodnější polohy v polostínu. V dospělosti je dosti přizpůsobivý. Nehodí se pouze na zastíněná stanoviště.
Faktor tepla
v teplých oblastech vcelku mrazuvzdorný druh, který může být v méně příznivých lokalitách a zimách až středně silně poškozován mrazem. Hodí se do zemědělských výrobních oblastí I (II). Oproti T. distichum je poněkud citlivější.
Faktor vody
vyžaduje dostatek půdní vláhy. Ideální jsou stanoviště trvale zvlhčená, s vysokou hladinou podzemní vody, zbahnělá či alespoň středně vlhká. Dobře snáší i mělké stojaté vody - mělké zaplavení. Na vzdušnou vlhkost zvýšené požadavky nemá.
Faktor půdy
pěstebně ideální jsou záhřevné, středně těžké a hlinité půdy s dostatkem dostupných živin. Nehodí se na půdy písčité, skeletnaté a jílovité.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
IV-X.
Použití
zajímavá, málo používaná, ale v mnoha ohledech cenná doplňková dřevina. Nápadná a atraktivní solitéra, především do větších objektů zeleně. Vhodný k vodním prvkům, do paludárií a pod.). Ve vyšším věku snáší i mělké zaplavení vodou. Dobře koresponduje i s hrubými materiály, bylinami a cibulovinami. Na podzim se zajímavě probarvuje.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
v ČR se množí jen vzácně, a to generativně. Kultivary se prakticky nepěstují.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena