Vědecký název taxonu
Abies grandis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Dougl.) Lindl.
Odrůda
-
Český název
jedle obrovská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Abies excelsior
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
především západní část USA, částečně přesah do Kanady,prakticky od hladiny moře až do nadmořské výšky kolem 2 000m.n.m., mírná úbočí hor a říční údolí

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
35-40m vysoký strom, poněkud řidčeji stavěný, nápadně etážovitý růst, koruna poměrně dlouho kuželovitá, v dospělosti válcovitá se zaobleným vrcholem
Výhony
olivově hnědé nebo hnědozelené, spíše lesklé, slabě pýřité
Pupeny
oválné až sklovitě pryskyřičnaté
Listy
jehlice zřetelně dvojřadě uspořádané, nestejně dlouhé (několik rovin), 25-60 x 2mm velké, na líci žlábkovité, leskle živě zelené, na rubu se dvěma nevýraznými stříbřitými pruhy průduchů, špička jehlice zpravidla zaoblená nebo s málo zřetelným výkrojkem
Plody
šištice vzpřímeně orientované, rozpadavé, válcovité, 6-10 x 4-5cm velké, bez nápadných podpůrných šupin
Kůra a borka
šedozelená hladká s pryskyřičnatými puchýři, později se mění na šedohnědou brázditou
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies concolor - srpovitě za sluncem zahnuté modrozelené, matné a robustní jehlice, ojíněné a s tupou špičkou
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
v mládí vyžaduje zástin, nejlépe prosperuje v polostínu a rozptýleném světle, v dospělosti snáší i plné osvětlení
Faktor tepla
poněkud choulostivější na pozdní jarní mrazíky (při rašení může namrzat), nejvhodnější pro oblasti II-III. (IV.)
Faktor vody
ideální čerstvě vlhké až vlhčí stanoviště a stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí
Faktor půdy
ideální živná stanoviště na hlinitých propustných půdách, na chudších stanovištích, alespoň dobře zásobená vodou

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
skupinky, solitéry, výplňová, pro rychlé formování prostoru, na vhodných lokalitách atraktivní jedle, lesnicky využívaná
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
hůře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí, rychle rostoucí dřevina

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh generativně, lze i roubováním
Odrůdy
významější nejsou

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena