Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Abies grandis
Vědecký název taxonu
Abies grandis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Dougl.) Lindl.
Český název
jedle obrovská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Abies excelsior
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
především západní část USA, částečně přesah do Kanady,prakticky od hladiny moře až do nadmořské výšky kolem 2 000m.n.m., mírná úbočí hor a říční údolí

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
35-40m vysoký strom, poněkud řidčeji stavěný, nápadně etážovitý růst, koruna poměrně dlouho kuželovitá, v dospělosti válcovitá se zaobleným vrcholem
Výhony
olivově hnědé nebo hnědozelené, spíše lesklé, slabě pýřité
Pupeny
oválné až sklovitě pryskyřičnaté
Listy
jehlice zřetelně dvojřadě uspořádané, nestejně dlouhé (několik rovin), 25-60 x 2mm velké, na líci žlábkovité, leskle živě zelené, na rubu se dvěma nevýraznými stříbřitými pruhy průduchů, špička jehlice zpravidla zaoblená nebo s málo zřetelným výkrojkem
Plody
šištice vzpřímeně orientované, rozpadavé, válcovité, 6-10 x 4-5cm velké, bez nápadných podpůrných šupin
Kůra a borka
šedozelená hladká s pryskyřičnatými puchýři, později se mění na šedohnědou brázditou
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies concolor - srpovitě za sluncem zahnuté modrozelené, matné a robustní jehlice, ojíněné a s tupou špičkou
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
v mládí vyžaduje zástin, nejlépe prosperuje v polostínu a rozptýleném světle, v dospělosti snáší i plné osvětlení
Faktor tepla
poněkud choulostivější na pozdní jarní mrazíky (při rašení může namrzat), nejvhodnější pro oblasti II-III. (IV.)
Faktor vody
ideální čerstvě vlhké až vlhčí stanoviště a stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí
Faktor půdy
ideální živná stanoviště na hlinitých propustných půdách, na chudších stanovištích, alespoň dobře zásobená vodou

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
skupinky, solitéry, výplňová, pro rychlé formování prostoru, na vhodných lokalitách atraktivní jedle, lesnicky využívaná
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
hůře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí, rychle rostoucí dřevina

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh generativně, lze i roubováním
Odrůdy
významější nejsou

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF