Vědecký název taxonu
Chamaecyparis lawsoniana
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Murr.) Parl.
Odrůda
-
Český název
cypřišek Lawsonův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v západní části USA, v oblasti severozápadní Kalifornie a jihozápadního Oregonu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký strom, s úzce kuželovitou až sloupovitou korunou a vodorovně rozloženými slabými a krátkými větvemi, které na koncích jemně převisají. S texturou jemnou a těžkou.
Výhony
na větvích jsou větvičky zpravidla vodorovně postavené a rozložené v jedné rovině. Nejslabší větévky jsou zploštělé, silnější na průřezu zaoblené.
Listy
dominantní šupinovité jehlice jsou v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše) a z větší části k větvičce přirostlé. Jen na koncích bývají od větvičky slabě odstáté. Boční listy jsou zřetelně delší než středové, jsou kýlnaté a navzájem se dotýkají. Na svrchní straně obvykle zelené či sivozelené, na rubu s bělavými proužky (někdy jen málo výraznými) podél okrajů listů - bělavou kresbou připomínající písmeno "X". Ploché středové listy se navzájem nedotýkají.
Plody
kulovité dřevnaté šištice dosahují obvykle 8 mm v průměru a jsou složeny z osmi plodních šupin. Na štítcích mají jen nevýrazný trn.
Kůra a borka
červenohnědá, loupající se v podélných šupinách.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Chamaecyparis obtusa - méně vzrůstný druh s širší korunou a s nápadně leskle zelenými šupinovitými listy na líci; na rubu vždy s výraznou bělavou kresbou, která připomíná písmeno "Y"; ploché středové listy nemají zřetelné žlázky a navzájem se nedotýkají - jsou od sebe vzdáleny cca na 1,5 násobek jejich délky. Dlouhé boční šupiny jsou vždy zřetelně přitisklé k větvičce.
Dlouhověkost
středněvěký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
zejména v mládí a v méně příznivých lokalitách jsou nejvhodnější stanoviště v polostínu, v dospělosti preferuje dostatek světla; snáší však dobře plné oslunění i polostín.
Faktor tepla
méně mrazuvzdorný druh, který je možno pěstovat v oblastech I-III. V méně příznivých zimách a v předjaří může až středně silně omrzat (nejmladší větvičky). Nejmrazuvzdornější jsou sivě olistěné formy. Naopak k nejchoulostivějším patří kultivary pestrolisté a žlutolisté. Regenerovatelnost po namrznutí je zpravidla dobrá.
Faktor vody
vyžaduje stanoviště se stabilní a průměrnou vlhkostí nebo stanoviště čerstvě vlhká. Upřednostňuje rovněž polohy s vyšší vzdušnou vlhkostí. Aridní klima mu příliš nevyhovuje.
Faktor půdy
preferuje půdy živné a propustné. Dobře roste jak na půdách písčitých, tak i na půdách těžších.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
významný doplňkový druh, který je hojně používán, především v jeho četných kultivarech. Vhodný jako solitéra, do skupin či na živé ploty a menší stěny. Oblíbený především do menších objektů a intenzivněji udržovaných výsadeb.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
toleruje znečištěné ovzduší, vhodný k tvarování.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
původní druh obvykle výsevem, četné odrůdy prakticky výhradně řízkováním.
Odrůdy
´Alumii´- štíhle kuželovitý vzrůst, sivě modré zbarvení, 10 m; ´Alumigold´- podobný předchozímu, pouze větvičky žluté, při rašení do zlatožluta; ´Blom´ - šířeji sloupovitý typ, sivě modré zbarvení, 3-4 m; ´Columnaris´- sloupovitá odrůda s vystoupavě postavenými a do modra zabarvenými větvičkami, 6-10 m; ´Ellwoodii´- juvenilní jehlicovitá forma, sivě stříbřitě modrý, úzce kuželovitý, 3-4 m; ´Erecta Viridis´- šířeji sloupovitý zelený typ, vystoupavé větve, 5-10 m; ´Fletcheri´- jehlicovitý vzrůstnější sivě modrý typ, 5-8 m; ´Glauca´- označení pro sivě modře zbarvené semenáče, poněkud šířeji kuželovitý, 15-20 m; ´Intertexta´- modrozelený vzhled, kuželovitý a intenzivněji převisavý vzrůst, 10-12 m; ´Lane´- zlatožlutý, mladé výhony vystoupavě rostoucí, kuželovitý, 5-10 m; ´Minima´- namodralý vzhled, ploše kulovitý, 1-2 m; ´Rogersii´- šířeji kuželovitý méně vzrůstný typ, zelený či pouze lehce namodralý, 3-4 m, ´Silver Queen´ - matnězelený úzce kuželovitý typ, na koncích větévek stříbřitě žlutošedý; ´Spek´- vzrůstný, jemně větvený, sivě modrý, 15 m; ´Stewartii´- vzrůstný zlatožlutý typ, 10-12 m; ´Triomf van Boskoop´- jeden z nejvzrůstnějších kultivarů, často od země vícekmenný, sivě modravý, 15 m; ´Wisselii´- řidší, větvičky připomínají listy kapradin, často kornoutkovitě zprohýbané, modravé, 10-15 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena