Vědecký název taxonu
Pinus sylvestris
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
borovice lesní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
značně velký areál zahrnující takřka celé mírné pásmo Euroasie, v Evropě se vyskytuje od Středomoří až do Laponska na severu, naopak schází na západě v nížinatých polohách s převažujícím oceanickým klimatem, v České republice se vyskytuje od nížin až do cca 1 200 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
30-35 (40) m velký strom, v mládí s pravidelnou kuželovitou až válcovitou korunou, ve stáří s korunou deštníkovitě zploštělou až malebně chomáčkovitou, výška ovlivňována kvalitou stanoviště, na extrémních lokalitách kmeny a větve křivolaké.
Výhony
lysé, zprvu zelenožluté, později šedozelené až hnědé.
Pupeny
červenohnědé, protáhle vejčité a zřetelně přišpičatělé, suché nebo jen slabě pryskyřičnaté.
Listy
šedavě až modrozelené jehlice jsou uspořádány ve svazečcích po dvou, jsou dosti špičaté, nejčastěji 40-70 x 1,5-2 mm velké, na některých výhonech mohou být až přeslenitě uspořádané, krátké pochvy zprvu bělavé, později šedé.
Plody
šištice jsou zřetelně stopkaté a symetrické, kuželovitě vejcovité, zhruba 4-7 x 3 cm velké, šedohnědé barvy, štítky plodních šupin bývají ploché, matné, ale mohou být také jehlancovitě vyklenuté, pupek zpravidla bez ostnu.
Kůra a borka
v mládí hladká šedohnědá, záhy podélně brázditá spíše hnědá, ve vyšším věku až deskovitě rozpukaná, v horní části kmene je borka rezavě oranžová a nápadně lístkovitě odlupčitá - vyniká s věkem.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus uncinata - jehlice po 2, tmavě zelené, hustěji na větvičce uspořádané, s delšími pochvami, šištice asymetrická, lesklá sytě hnědá, pupeny silně pryskyřičnaté, borka v celé délce kmene i na větvích hnědošedá až černavá, jen málo odlupčitá; Pinus densiflora - jehlice rovněž po 2, avšak delší a zřetelně užší, dřípaté hnědé pochvy, mladý výhon a letorosty mohou být ojíněné.
Dlouhověkost
středněvěká až dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilná, snáší jen lehké přistínění, v opačném případě brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorná, vhodná do oblastí I-IV.(V).
Faktor vody
velmi široká ekologická valence umožňuje pěstování takřka na všech typech stanovišť s výjimkou lokalit trvale zamokřených.
Faktor půdy
velmi nenáročná, dobře roste i na půdách písčitých, kamenitých, devastovaných a obecně minerálně chudých, obstojí i na skalách a na stanovištích zrašelinělých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
kosterní dřevina, používaná na všech typech stanovišť, i lokalitách extrémních a degradovaných, solitéry, skupiny.
Choroby a škůdci
největším problémem mohou být rzi.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poněkud hůře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh výhradně generativně, kultivary především roubováním.
Odrůdy
´Albyns´- nízká půdopokryvná forma, ´Fasigiata´- úzce sloupovitý typ až 10 m velký, ´Bayerii´- kompaktní ploše kulovitý typ až 5-6 m, ´Watereri´- hustě větvený, poněkud vystoupavě rostoucí ploše kulovitý typ až 4-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena