Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Pinus sylvestris
Vědecký název taxonu
Pinus sylvestris
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
borovice lesní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Pinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
značně velký areál zahrnující takřka celé mírné pásmo Euroasie, v Evropě se vyskytuje od Středomoří až do Laponska na severu, naopak schází na západě v nížinatých polohách s převažujícím oceanickým klimatem, v České republice se vyskytuje od nížin až do cca 1 200 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
30-35 (40) m velký strom, v mládí s pravidelnou kuželovitou až válcovitou korunou, ve stáří s korunou deštníkovitě zploštělou až malebně chomáčkovitou, výška ovlivňována kvalitou stanoviště, na extrémních lokalitách kmeny a větve křivolaké.
Výhony
lysé, zprvu zelenožluté, později šedozelené až hnědé.
Pupeny
červenohnědé, protáhle vejčité a zřetelně přišpičatělé, suché nebo jen slabě pryskyřičnaté.
Listy
šedavě až modrozelené jehlice jsou uspořádány ve svazečcích po dvou, jsou dosti špičaté, nejčastěji 40-70 x 1,5-2 mm velké, na některých výhonech mohou být až přeslenitě uspořádané, krátké pochvy zprvu bělavé, později šedé.
Plody
šištice jsou zřetelně stopkaté a symetrické, kuželovitě vejcovité, zhruba 4-7 x 3 cm velké, šedohnědé barvy, štítky plodních šupin bývají ploché, matné, ale mohou být také jehlancovitě vyklenuté, pupek zpravidla bez ostnu.
Kůra a borka
v mládí hladká šedohnědá, záhy podélně brázditá spíše hnědá, ve vyšším věku až deskovitě rozpukaná, v horní části kmene je borka rezavě oranžová a nápadně lístkovitě odlupčitá - vyniká s věkem.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus uncinata - jehlice po 2, tmavě zelené, hustěji na větvičce uspořádané, s delšími pochvami, šištice asymetrická, lesklá sytě hnědá, pupeny silně pryskyřičnaté, borka v celé délce kmene i na větvích hnědošedá až černavá, jen málo odlupčitá; Pinus densiflora - jehlice rovněž po 2, avšak delší a zřetelně užší, dřípaté hnědé pochvy, mladý výhon a letorosty mohou být ojíněné.
Dlouhověkost
středněvěká až dlouhověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilná, snáší jen lehké přistínění, v opačném případě brzy ztrácí jehlice.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorná, vhodná do oblastí I-IV.(V).
Faktor vody
velmi široká ekologická valence umožňuje pěstování takřka na všech typech stanovišť s výjimkou lokalit trvale zamokřených.
Faktor půdy
velmi nenáročná, dobře roste i na půdách písčitých, kamenitých, devastovaných a obecně minerálně chudých, obstojí i na skalách a na stanovištích zrašelinělých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
kosterní dřevina, používaná na všech typech stanovišť, i lokalitách extrémních a degradovaných, solitéry, skupiny.
Choroby a škůdci
největším problémem mohou být rzi.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poněkud hůře snáší znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh výhradně generativně, kultivary především roubováním.
Odrůdy
´Albyns´- nízká půdopokryvná forma, ´Fasigiata´- úzce sloupovitý typ až 10 m velký, ´Bayerii´- kompaktní ploše kulovitý typ až 5-6 m, ´Watereri´- hustě větvený, poněkud vystoupavě rostoucí ploše kulovitý typ až 4-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF