Callisia repens

Vědecký název taxonu
Callisia repens
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Jacq.) Linné
Odrůda
-
Český název
podénka plazivá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Tradescantia antillana Hort., Tradescantia venezuelanica Hort.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Mexika (Chihuahua, Coahuila) přes karibskou šíji a antillské ostrovy k jihu Brazílie (Paraná)

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt, petrochtofyt - vlhké lesy, břehy potoků a mokvavé skály od pobřeží k 2300 m n.m.; zplaňuje v citrusových sadech (orgadofyt)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - poznámka
podrostová rostlina v zimních zahradách a sesazovaných nádobách
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poléhavá kobercovka (0.1 m) nebo přepadavá hrnkovka
Kořen
adventivní, bílé kořeny z nodů
Výhony
tenké a křehké, poléhavé nebo přepadavé, větvené, často purpurové
Listy
dvouřadě střídavé, křehce dužnaté, hrotnatě vejčitě, zřídka přes 20 mm dlouhé, lysé s kratičce brvitými okraji, živě zelené s purpur. stínováním
Květenství
drobné kláskotvaré vrcholíky přisedlé v paždí listů
Květy
oboupohlavné, aktinomorfní, různoobalné, trojčetné, průsvitně bílé, diplostemonické i haplostemonické (tyčinky zčásti staminodiální)
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
tobolky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
velmi proměnlivá a zaměnitelná s rovněž po celých amerických tropech rostoucími Callisia monandra (Sw.) Schult. (kvítky vždy haplostemonní, často jen s jednou nebo dvěma tyčinkami a rudimentovanými petaly) nebo Callisia cordifolia (Sw.) Anders.& Woods. (kvítky diplostemonické bez staminodií, vždy jen v terminálních květenstvích)
Dlouhověkost
krátkověká - rychle stárne, nutno zmlazovat

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
v kultivaci kvete ojediněle

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, kompaktní a plně vybarvená jen za dobrého osvětlení (30-40 klux)
Faktor tepla
přizpůsobivá teplotám od 4°C do 30°C; produkce 18°C-20°C množení, poté 16°C/12°C
Faktor vody
vlhkomilná, ale krátkodobému vysýchání substrátu přizpůsobivá (CAM metabolismus)
Faktor půdy
přizpůsobivá; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
rzi (Uromyces, Phakopsora) a četné deuteromycety (Colletotrichum, Septoria, Alternaria, Cercospora); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus) a háďátka rodů Meloidogyne a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
v zimních zahradách 6-8 rostlin na m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Konečné hrnky
7-9 cm hrnky (8-10 řízků) - 100-120 hrnků na m2, po čtyřech týdnech rozestavění; také 18 cm závěsné košíky (20-30 řízků)
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data dosud neověřována; v domovině kvetou různé populace na jaře nebo na sklonku léta
Doba kultivace
v 9 cm hrnkách asi osm týdnů, v 18 cm košících až 14 týdnů
Odrůdy
´Turtle´ a ´Bianca´, kompaktní klony s listy širšími (u poslední z obou bíle variegátními)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
roční obrat 480 000 eur odpovídá ve statistikách VBN asi 150. příčce v žebříčku hrnkových květin

Grafické přílohy

  • Callisia repens

  • Callisia multiflora

  • Callisia cordifolia

  • Callisia gentlei var.elegans

  • Callisia monandra

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena