Název taxonu
Callisia repens
Vědecký název taxonu
Callisia repens
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Jacq.) Linné
Český název
podénka plazivá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Tradescantia antillana Hort., Tradescantia venezuelanica Hort.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Callisia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Mexika (Chihuahua, Coahuila) přes karibskou šíji a antillské ostrovy k jihu Brazílie (Paraná)

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt, petrochtofyt - vlhké lesy, břehy potoků a mokvavé skály od pobřeží k 2300 m n.m.; zplaňuje v citrusových sadech (orgadofyt)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - poznámka
podrostová rostlina v zimních zahradách a sesazovaných nádobách
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poléhavá kobercovka (0.1 m) nebo přepadavá hrnkovka
Kořen
adventivní, bílé kořeny z nodů
Výhony
tenké a křehké, poléhavé nebo přepadavé, větvené, často purpurové
Listy
dvouřadě střídavé, křehce dužnaté, hrotnatě vejčitě, zřídka přes 20 mm dlouhé, lysé s kratičce brvitými okraji, živě zelené s purpur. stínováním
Květenství
drobné kláskotvaré vrcholíky přisedlé v paždí listů
Květy
oboupohlavné, aktinomorfní, různoobalné, trojčetné, průsvitně bílé, diplostemonické i haplostemonické (tyčinky zčásti staminodiální)
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
tobolky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
velmi proměnlivá a zaměnitelná s rovněž po celých amerických tropech rostoucími Callisia monandra (Sw.) Schult. (kvítky vždy haplostemonní, často jen s jednou nebo dvěma tyčinkami a rudimentovanými petaly) nebo Callisia cordifolia (Sw.) Anders.& Woods. (kvítky diplostemonické bez staminodií, vždy jen v terminálních květenstvích)
Dlouhověkost
krátkověká - rychle stárne, nutno zmlazovat

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
v kultivaci kvete ojediněle

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, kompaktní a plně vybarvená jen za dobrého osvětlení (30-40 klux)
Faktor tepla
přizpůsobivá teplotám od 4°C do 30°C; produkce 18°C-20°C množení, poté 16°C/12°C
Faktor vody
vlhkomilná, ale krátkodobému vysýchání substrátu přizpůsobivá (CAM metabolismus)
Faktor půdy
přizpůsobivá; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
rzi (Uromyces, Phakopsora) a četné deuteromycety (Colletotrichum, Septoria, Alternaria, Cercospora); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus) a háďátka rodů Meloidogyne a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
v zimních zahradách 6-8 rostlin na m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Konečné hrnky
7-9 cm hrnky (8-10 řízků) - 100-120 hrnků na m2, po čtyřech týdnech rozestavění; také 18 cm závěsné košíky (20-30 řízků)
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data dosud neověřována; v domovině kvetou různé populace na jaře nebo na sklonku léta
Doba kultivace
v 9 cm hrnkách asi osm týdnů, v 18 cm košících až 14 týdnů
Odrůdy
´Turtle´ a ´Bianca´, kompaktní klony s listy širšími (u poslední z obou bíle variegátními)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
roční obrat 480 000 eur odpovídá ve statistikách VBN asi 150. příčce v žebříčku hrnkových květin

Grafické přílohy

  • Callisia repens

  • Callisia multiflora

  • Callisia cordifolia

  • Callisia gentlei var.elegans

  • Callisia monandra