Vědecký název taxonu
Juniperus rigida
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et Z.
Odrůda
-
Český název
jalovec tuhý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen především v Japonsku, Koreji a Číně.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený a Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
6-10 (12) m velký strom s kuželovitou a poněkud nepravidelnou korunou či nepravidelně zavětvený keř, vždy se závojovitě převisajícími, tenkými větévkami.
Výhony
světle žlutohnědé, později čokoládově hnědé a zřetelně trojhranné.
Listy
jsou výhradně jehlicovité, od větvičky nápadně odstáté, uspořádané v trojčetných přeslenech a takřka radiálně, obvykle jsou 15-25 mm dlouhé, relativně štíhlé, na koncích špičaté a pichlavé. Jejich báze nesbíhá po větvičce. Celkově spíše žlutozelené, na vrchní straně hluboce žlábkovité a s úzkým šedavým pruhem průduchů doprovázeným širokými zelenými okraji, na rubové straně zřetelně kýlnaté.
Květy
dvojdomé.
Plody
hnědo černé, na povrchu sivě ojíněné, zdužnatělé šištice jsou více méně kulovité, obvykle 6-8 mm velké, dozrávají 2. rokem.
Kůra a borka
vláknitě odlupčitá, zprvu čokoládově hnědá, později šedohnědá, loupe se v podélných pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus communis - vystoupavá vřetenovitá či kuželovitá koruna, větvičky nepřevisavé, výhony světle hnědé, jehlice kratší (10-15 mm), na svrchní straně s nápadnou bělavou kresbou a tamtéž bez vyniklého zeleného středového žebra, celkově stříbřitě tmavo zelené; Juniperus squamata - mladé výhony poněkud silnější a zelené, jehlicovité listy na bázi sbíhají po výhonu, na větvičce celkově hustě nahloučené a k ní lehce přitisklé, i odumřelé vytrvávají na větvičce; Juniperus procumbens - mladé výhony zelené a sivě ojíněné, podobné na J. squamata, ale na hřbetu jehlice při její bázi se dvěma bělavými skvrnami.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh snášející pouze lehké přistínění, přesto dílčí přistínění toleruje lépe než J. communis.
Faktor tepla
celkem dobře mrazuvzdorný, v méně příznivých zimách a zejména v předjaří na plném slunci mohou nejmladší větévky lehce namrzat, regeneruje dobře, použitelný v oblastech I-III.
Faktor vody
nenáročný ve vztahu k půdní i vzdušné vlhkosti, nehodí se do příliš vlhkých stanovišť.
Faktor půdy
má jen malé nároky na kvalitu půdního substrátu. Lze jej pěstovat podobně jako ostatní druhy jalovců na velmi chudých a mělkých půdách a rovněž tak i na rašelinných podkladech.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
zatím jen málo používaný druh, který je potenciálně atraktivní jednak dílčí nepravidelností v utváření koruny, jednak také jejím závojovitým charakterem, vhodný jako solitéra, doplněk či do stylizovaných japonských a čínských zahrad.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poněkud pomaleji rostoucí druh, toleruje znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
množen je prakticky pouze základní druh, a to jak generativně tak i vegetativně řízkováním.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena